Update ACCEPT studie

November 2022

Bijna een jaar geleden is de ACCEPT studie van start gegaan. In deze studie wordt onderzocht wat de impact is op kosten en kwaliteit van leven van vrouwen met een ovariumtumor waarvan het nog niet zeker is of de tumor benigne of maligne is. In deze nieuwsbrief geven we een korte update over de voortgang van deze studie. Meedoen is nog steeds mogelijk!

De ACCEPT studie is een nationale prospectieve cohortstudie op het grensvlak van de benigne- en de oncologische gynaecologie. Het uiteindelijk doel is te onderzoeken wat de meest doelmatige risico-inschattingsstrategie is om te bepalen of vrouwen met een ovariumtumor wel of niet verwezen moeten worden naar een oncologisch centrum. Specifiek wordt met de ACCEPT studie de impact op kwaliteit van leven en kosten gemeten bij vrouwen die terecht of onterecht wel of niet verwezen zijn.

Voortgang
Eind 2021 is de studie opgezet en bij aanvang van het jaar 2022 waren er 12 2e lijns centra open voor inclusies. Inmiddels zijn er 25 2e lijns centra betrokken, waarvan er 21 van start zijn en er 4 centra in de komende weken op zullen starten. De studie loopt nu in de clusters Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en binnenkort ook in cluster Utrecht. In al deze regio’s zijn ook de 3e lijns centra betrokken.

Op het moment van schrijven heeft dit geresulteerd in 105 inclusies, een mooi resultaat! Uiteindelijk willen we voor deze studie 584 vrouwen includeren. Om dit te bereiken, is hulp van alle centra welkom. Door (nog) meer aandacht voor de studie op de polikliniek, tijdens besprekingen en MDO’s willen we het aantal inclusies verder verhogen. Ook is het nog steeds mogelijk om je aan te melden als deelnemend centrum. Voor meer informatie of vragen over de studie kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker, Esther Lems (esther.lems@mmc.nl).