Motie over het afschaffen van de verplichte 5 dagen beraadtermijn bij abortus aangenomen

25 februari 2021

De NVOG en de beroepsvereniging van abortusartsen (NGvA) reageren verrast en verheugd op het door de Tweede Kamer aannemen van de motie over ‘Afschaffen verplichte 5 dagen beraadtermijn bij abortus’.
Het aannemen van deze motie vandaag in de Tweede Kamer en het initiatiefwetsvoorstel van D’66 ‘Afschaffing verplichte beraadtermijn Wafz’, dat afgelopen dinsdag is ingediend, zijn een eerste stap op weg naar wetgeving die geen onnodige barrières opwerpt voor vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen. Dit staat ook in een van de aanbevelingen in het evaluatierapport van de Wet afbreking zwangerschap, uitgebracht in 2020. Ook de WHO pleit hiervoor.

Zowel de abortusartsen als de gynaecologen benadrukken dat het aanpassen van de wetgeving op dit onderdeel geen invloed op de kwaliteit van de abortushulpverlening in Nederland zal hebben en ook niet op de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces.

Iedere ongewenst zwangere is prima in staat om, samen met haar zorgprofessional, aan te geven hoeveel bedenktijd zij nodig heeft of waaraan zij behoefte heeft. Uit onderzoek blijkt dat ongewenst zwangeren in de praktijk meestal al een bedenktijd van meer dan 5 dagen hebben genomen alvorens zij een afspraak maken voor een zwangerschapsafbreking.

De NVOG en het NGvA kijken vol verwachting uit naar toekomstige implementatie van deze motie in de wet.

Specifiek zoeken?