Miljoenen extra vrijgemaakt voor vrouwspecifieke zorg

8 maart 2024

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeeldingDinsdag 5 maart werd opnieuw een rapport aangeboden aan minister Dijkstra van VWS over de impact van vrouwspecifieke aandoeningen op de samenleving. V.l.n.r.: gynaecoloog Judith Huirne, gynaecoloog Astrid Vollebregt, minister Weyenberg, minister Dijkstra, directeur-bestuurder van WOMEN Inc. Emma Lok, Aida Bilajbegovic van WOMEN Inc. en Georgette Mentink van VWS.

Utrecht, 8 maart 2024 – Op internationale vrouwendag vieren we de verworven rechten van de vrouw en wordt er aandacht besteed aan wat beter kan. Een belangrijk punt van verbetering is de gezondheidszorg voor vrouwen. Naar aanleiding van het NVOG rapport ‘Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen’, dat in december jl. aan de minister van VWS aangeboden werd, kondigt minister Dijkstra vandaag significante stappen aan voor de bevordering van vrouwspecifieke zorg.
 
Van oudsher is de gezondheidszorg gebaseerd op het mannenlichaam, wat heeft geleid tot gebrek aan kennis over het lichaam van de vrouw. Op deze Internationale Vrouwendag, een dag die in het teken staat van de strijd voor gelijkheid en erkenning van de rechten van de vrouw wereldwijd, roept minister Dijkstra van Volksgezondheid Welzijn en Sport de zorgpartijen op om hier actief mee aan de slag te gaan. Dijkstra stelt daarnaast extra financiële middelen beschikbaar voor onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen en zet zich daarmee extra in om het probleem nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Het onderzoek werd uitgevoerd op initiatief van de NVOG en WOMEN Inc. in opdracht van ZonMw. De twee kartrekkers van het project hoogleraar benigne gynaecologie Amsterdam UMC Judith Huirne en urogynaecoloog Astrid Vollebregt van Spaarne Gasthuis. Huirne en Vollebregt pleiten voor structurele financiering en de ontwikkeling van een nationaal gezondheidsplan voor vrouwenzorg. “Het is een serieus probleem, dat vraagt om een serieuze oplossing” zegt Huirne. “Het is belangrijk dat we ook een maatschappelijke agenda opstellen om dit onderwerp breed op de kaart te zetten. Daarin speelt de politiek een grote rol.” zegt Vollebregt.

Met de miljoenen extra die Dijkstra investeert voor een kennisprogramma over vrouwspecifieke aandoeningen bij ZonMw wordt er gehoor gegeven aan dat geluid. Het kennisprogramma moet een kennisagenda en een bijdrage leveren aan een nationale strategie rondom vrouwengezondheid. Aangezien bijna iedere vrouw te maken krijgt met een vrouwspecifieke aandoening, noemt minister Dijkstra het onbegrijpelijk dat er zo weinig kennis over is. “Zonder deze kennis kunnen we deze aandoeningen niet goed behandelen. Daar mogen we niet langer van wegkijken. Want een probleem van vrouwen, is een probleem van iedereen.”

Sinds de publicatie van het rapport in december zijn Huirne en Vollebregt druk bezig geweest met prioriteiten stellen in de agenda van vrouwengezondheid. Zij zullen nauw betrokken blijven bij de invulling van het kennisprogramma. Met de reactie van Dijkstra op het rapport wordt ook een specifieke oproep gericht aan academische centra met tweedelijns ziekenhuizen om vrouwspecifieke zorg een prominente plek te (blijven) geven en te prioriteren. Dit benadrukt de erkenning van de noodzaak voor meer aandacht en de significante impact van deze aandoeningen op de kwaliteit van leven van vrouwen.

Specifiek zoeken?