Migranten in Nederland: geboortezorg in tijden van COVID-19

9 april 2020

Zoals eerder bekend is gemaakt, melden zwangeren zich minder snel in het ziekenhuis uit angst voor besmetting. Dit gedrag lijkt bij migranten nog nadrukkelijker aanwezig.

Bij de Nederlandse laag-risico zwangeren is de prenatale zorg tussen SEO en 28 weken afgeschaald. Bij asielzoekers is dit niet zo, maar hier wordt wisselend mee om gegaan. Ook worden er minder huisbezoeken gedaan. Asielzoekers hebben tijdelijk geen meldplicht en zoeken vaak familie op (dit wordt afgeraden). Hierdoor blijken zij minder bereikbaar.

Er is een risico dat bij de huidige zorg op afstand alarmsignalen worden gemist.

De werkgroep Geboortezorg Asielzoekers wil een aantal adviezen uit de Ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters benadrukken:

  • Geef actief informatie in de eigen taal en herhaal dit
  • Blijf gebruik maken van professionele tolken
  • Neem geen genoegen met “no-show” of voicemail

Adviezen en handige sites met informatiemateriaal in diverse talen

Namens de werkgroep Geboortezorg Asielzoekers (COA, GGD, KNOV, NVOG, GZA)
Peggy van der Lans en Marcus Rijken

Specifiek zoeken?