Inleiding NVOG richtlijn Menopauze management 2018
Praktische handleiding 2018

– UV 1. Wat is de veiligheid van progesteron met estradiol in vergelijking met een ander (synthetisch) progestageen met estradiol als behandeling bij patiënten met overgangsklachten?

– UV 2. Wat is het effect langdurige HST-gebruik (> 5 jaar) bij postmenopauzale vrouwen op het krijgen van dementie?

– UV 3. Wat is de veiligheid van transdermaal estradiol in de behandeling van hinderlijke overgangsklachten bij patiënten met een hoog cardio/cerebro-vasculair risicoprofiel?

– UV 4. Wat is de effectiviteit en veiligheid van lokale vaginale langdurige behandeling (> 3 maanden) met oestrogeen in vergelijking met geen of een niet-hormonale behandeling bij patiënten met klachten van urogenitale atrofie?

– UV 5. Welke vorm van hormonale suppletietherapie (HST) geeft de minste kans op irregulair vaginaal bloedverlies en endometriumhyperplasie of -carcinoom?

– UV 6. Veiligheid van transdermaal estradiol bij patiënten met een verhoogd risicoprofiel op VTE.

– UV 7. Wat is de effectiviteit van niet-hormonale behandelingen op aantal en ernst van de opvliegers, vermindering van nachtzweten en kwaliteit van leven bij patiënten met overgangsklachten, die geen hormonen mogen of willen gebruiken?

– UV 8. Verdient HST (hormoonsuppletietherapie) de voorkeur boven OAC (orale anticonceptie) bij vrouwen boven de 45 jaar wat betreft veiligheid en effectiviteit?

N.B. Binnenkort zijn betreffende modules tevens terug te vinden in de landelijke richtlijnendatabase (https://richtlijnendatabase.nl/