Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaard is een in de wet gehanteerde term en wordt gebruikt als overkoepelende term (soort familienaam) van landelijke kwaliteitsdocumenten. Een kwaliteitsstandaard geeft een beschrijving van goede zorg voor een specifiek gezondheidsthema, gericht op verbetering en borging van de kwaliteit van zorg en van leven. Het is bestemd voor zorgverleners en/of zorggebruikers en opgebouwd uit inhoudelijke en organisatorische modules, met aandacht voor het perspectief van de zorggebruiker. Richtlijnen, leidraden en standpunten vallen daaronder.
De geldigheidstermijn van een kwaliteitsstandaard kan zijn verstreken. Er wordt dan aan een nieuwe versie gewerkt. Vanwege de transparantie blijven de documenten wel beschikbaar.

Specifiek zoeken?