Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard is een in de wet gehanteerde term. Overkoepelende term (soort familienaam) van landelijke kwaliteitsdocumenten. Beschrijving van goede zorg voor een specifiek gezondheidsthema, gericht op verbetering en borging van de kwaliteit van zorg en van leven, bestemd voor zorgverleners en/of zorggebruikers en opgebouwd uit inhoudelijke en organisatorische modules en aandacht voor het perspectief van de zorggebruiker. Richtlijnen, leidraden en standpunten vallen daaronder.
De geldigheidstermijn van een LTA kan zijn verstreken. Er wordt dan aan een nieuwe versie gewerkt. Vanwege de transparantie blijven de documenten wel beschikbaar.