Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) bij alleenstaande en lesbische vrouwen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket

18 februari 2019

De afgelopen decennia werd Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) bij alleenstaande en lesbische vrouwen vergoed vanuit het basispakket. September 2017 kregen verschillende fertiliteitsklinieken een brief van een verzekeraar met de mededeling dat vruchtbaarheidsbehandelingen bij alleenstaande en lesbische vrouwen alleen voor een vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komen wanneer er duidelijk is dat er sprake is van een stoornis in de vruchtbaarheid en dus van een medische noodzaak. Omdat er bij alleenstaande en lesbische vrouwen geen sprake zou zijn van een medische noodzaak wilde deze zorgverzekeraar de zorg voor deze vrouwen niet meer vergoeden. De NVOG is het met deze argumentatie niet eens. De NVOG maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en veiligheid van zorg die hiermee in het geding komt.

Het afgelopen jaar heeft de NVOG intensief gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS, individuele verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), betrokken klinieken en behandelaars, COC Nederland, patiëntenverenigingen en het Zorginstituut Nederland (ZiN). Helaas hebben al deze gesprekken niet geleid tot het gewenste resultaat en is ons duidelijk geworden dat KID bij alleenstaande en lesbische vrouwen niet meer vergoed gaat worden vanuit het basispakket. De NVOG roept behandelaars dan ook op om patiënten te adviseren contact op te nemen met hun verzekeraar om te informeren of KID vergoed wordt.
De NVOG blijft actief om deze zorg alsnog gefinancierd te krijgen. Er blijven nu twee mogelijkheden over om KID voor deze indicatie toch te financieren, alsnog opname in het basispakket of via een VWS subsidieregeling. Voor het eerste is een wetswijziging nodig en dat betekent een traject van meerdere jaren, ook voor de tweede optie is er politieke wil nodig. De NVOG doet hierbij dan ook een beroep op de politiek om dit te realiseren en roept daarbij ook betrokken patiënten op om zich te laten horen.

Specifiek zoeken?