Kuipers kiest voor structureel maken integrale bekostiging

21 maart 2022

Minister Kuipers van VWS laat in een Kamerbrief weten dat hij het huidige experiment integrale bekostiging in de geboortezorg per 1 januari 2023 wil opnemen in de reguliere bekostiging en de Nza hiervoor een aanwijzing wil geven. Als NVOG zijn wij blij met de gekozen richting. Een vorm van integrale bekostiging is essentieel om de samenwerking in de geboortezorg te verbeteren en daarmee de kwaliteit van zorg aan zwangere vrouwen. De bestaande IGO’s kunnen door op de ingeslagen weg en verder bouwen aan de verbeterde samenwerking, de diverse kwaliteitsprojecten en verschuiving van zorg. Ook andere regio’s kunnen gebruik maken van de integrale bekostiging.

Naast het regulier maken van de integrale bekostiging wordt de huidige monodisciplinaire bekostiging ook voortgezet en doorontwikkeld naar passende bekostiging. De nadere uitwerking van cliëntprofielen, de bekostiging van samenwerking tussen geboortezorgpartijen en de bekostiging van acute verloskunde zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Minister Kuipers beschrijft de keuze voor twee bekostigingssystemen als een compromis met het veld.

Voor dit voorgenomen besluit van de minister geldt een voorhangprocedure van 30 dagen bij de Eerste en Tweede Kamer. Na deze voorhangprocedure kan het besluit pas definitief worden gemaakt.

Specifiek zoeken?