Koninklijke onderscheiding voor Joris van der Post

16 december 2022

Prof. dr. Joris van der Post is op 13 december 2022 benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Sofyan Mbarki, vanwege zijn jarenlange inzet voor de gynaecologie.

Sinds 1985 zet Van der Post zich onder meer in voor betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen. Hij introduceerde de doula, thuismonitoring van zwangeren en nam het initiatief voor de ‘Poli Op Maat’. Deze poli is speciaal voor zwangere vrouwen die zich niet thuis voelen in de reguliere zorg, bijvoorbeeld voor vrouwen die op eigen wijze willen bevallen zonder protocollen of medisch ingrijpen.

Van der Post heeft meer dan 300 wetenschappelijke publicaties geschreven, 21 promovendi begeleid en grote internationale studies uitgevoerd. Na 30 jaar als academisch werkend gynaecoloog werkzaam te zijn, stopt Van der Post bij het Amsterdam UMC.

De NVOG feliciteert Joris van der Post van harte met de ontvangen Koninklijke onderscheiding.

Specifiek zoeken?