Werkgroep Cervix Uteri (WCU)

De Werkgroep Cervix Uteri (WCU) is onderdeel van de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG).

Doel van de WCU

De werkgroep heeft als doel het meedenken en adviseren over patiënten met Cervix Uteri tumoren.

Daarnaast zorgt het bestuur van de werkgroep voor inhoudelijke ondersteuning van de richtlijn over dit onderwerp en is de werkgroep betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Bestuur

voorzitter | Jacqueline Louwers, gynaecoloog Diakonessenhuis Utrecht
Secretaris | Anne-Marie van Haaften, gynaecoloog, Haga ziekenhuis
Penningmeester Richard van Eck | cytologisch analist Deventer Ziekenhuis

Betrouwbare websites

Nederlandse richtlijnen (richtlijnendatabase.nl, richtlijn cervixcarcinoom)

Algemene informatie over cervixcarcinoom (www.kanker.nl/cervixcarcinoom)

Patiëntenvereniging Olijf
Olijf is een patiëntenvereniging voor vrouwen met gynaecologische kanker. Het contact tussen lotgenoten is de basis van hun patiëntenorganisatie.