Regionale werkgroepen

In elke regio zijn er regionale tumorwerkgroepen. Zij hebben als doel om in de regio de zorg voor de vrouwen met gynaecologisch oncologie te optimaliseren. In deze werkgroepen wordt kennis gedeeld en regionale afspraken gemaakt zoals bijvoorbeeld transmurale zorgpaden.