Werkgroep Oncologische Gynaecologie

Doel 

De werkgroep heeft tot doel het bevorderen van een optimale, integrale zorg voor patiënten met gynaecologische (pre)maligne aandoeningen, het bevorderen van onderwijs en onderzoek, het verbreiden van de kennis van, het inzicht in, en de belangstelling voor dit onderdeel van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie. 

Activiteiten  

De werkgroep tracht dit doel te bereiken, in overleg met het bestuur van de NVOG en eventuele andere betrokken wetenschappelijke verenigingen, door: 

  • het bijdragen tot en het effectueren van een optimale organisatie van de gynaecologische oncologie in Nederland; 
  • het scheppen en onderhouden van een infrastructuur met betrekking tot de landelijke en regionale gynaecologische oncologische zorg; 
  • het opstellen van protocollen en richtlijnen met betrekking tot de zorg voor patiënten met gynaecologische (pre)maligne aandoeningen en het houden van consensus besprekingen; 
  • het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten; 
  • het  stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek; 
  • het organiseren van en/of participeren in het postacademisch onderwijs in de oncologische gynaecologie respectievelijk de opleiding van oncologisch gynaecologen; 
  • het deelnemen aan het cursorisch onderwijs ten behoeve van assistent-geneeskundigen in opleiding in het specialisme obstetrie en gynaecologie; 
  • het bevorderen van contacten en het samenwerken met andere organisaties en personen van wie de doelstellingen en/of activiteiten van belang zijn voor een optimale zorg voor de oncologisch gynaecologische patiënt; 
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de NVOG inzake beleid en andere aangelegenheden op het gebied van de oncologische gynaecologie; 
  • alle andere wettige middelen. 

Oprichting en ontbinding 

Het besluit tot oprichting van  de “nieuwe Werkgroep  Oncologische Gynaecologie” is genomen in de 547e vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie dd. 28 april 1994 op voorstel van het bestuur van de NVOG.
(Dit Reglement en afspraken WOG Maart 2019 is herzien op 20 maart 2019 door het huidige bestuur van de WOG).