Richtlijnen

De gynaecologische oncologie telt momenteel 14 richtlijnen. De pijler oncologie heeft in 2018 de procedure en structuur rondom revisie van deze richtlijnen aangepast. Deze staan beschreven in het Rapport revisie gynaecologische oncologische richtlijnen_2018.

Commissie richtlijnen Gynaecologische oncologie (CRGO)

De CRGO is een commissie die is ingesteld door de pijler oncologie van de NVOG. Deze bestaat uit leden die gemandateerd zijn door de betrokken verenigingen (NVOG, NVMO/NIV, NVRO, NVvP, SIG V&VN, stichting Olijf).

De CRGO houdt toezicht over het proces en zal akkoord geven voor revisie in samenspraak met de commissie kwaliteitsdocumenten en het dagelijks bestuur van de pijler oncologie. Daarnaast accorderen zij de samenstelling van de expertgroep van elke richtlijn (in samenspraak met de wetenschappelijke vereniging).

Leden van de CRGO zijn:

  • Cor de Kroon (voorzitter, gynaecoloog)
  • Dorry Bol (gynaecoloog oncoloog)
  • Moniek Kamps (verpleegkundig specialist)
  • Jeroen Becker (gynaecoloog)
  • Loes Kooreman (patholoog)
  • Arlette van der Kolk (stichting Olijf)
  • Lia Verhoef (radiotherapeut-oncoloog)
  • Nelleke Ottevanger (medisch oncoloog)
  • Suzanne Verboort (IKNL, ambtelijk secretaris)

Gynaecologische oncologische centra

De gynaecologisch oncologische  centra zijn verantwoordelijk voor één of meerdere richtlijnen. Het centrum is verantwoordelijk voor het up to date houden van de richtlijn. Bij revisie van de richtlijn stellen zij een expertgroep samen die ter accordering wordt voorgelegd aan de CRGO. Daarnaast leggen zij de onderwerpen van revisie voor aan CRGO, commissie kwaliteitsdocumenten en pijler oncologie van de NVOG.

VIN (2020)

Cervixcarcinoom (2020)

Erasmus MC Eva maria Roes

Ramon Smolders

Vulvacarcinoom (2020)

Erfelijke n familiair ovariumcarcinoom(2021)

UMCG Maaike Oonk

Marian Mourits

Borderline ovariumcarcinoom (2010) UMCU Ronald Zweemer
Endometriumcarcinoom (2020)

Sarcoom en carcinosarcoom (2010)

LUMC Cor de Kroon
Ovariumcarcinoom (2020)

CIN/AIS/ VAIN (2020)

Niet epitheliale maligniteiten van het ovarium (2016)

GOZON (MUMC, Catharina en RadboudUMC) Dorry Boll

Ruud Bekkers

Anne van Altena

Trofoblasrt(2020)

Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker (2021)

CGOA Christianne Lok

Expertgroep per richtlijn

In de expertgroep zit bij voorkeur een afvaardiging van elke regio en meerdere disciplines. De expertgroep bepaalt de afbakening van het onderwerp, zorgt voor onderbouwing en formuleert de conclusies en aanbevelingen voor de richtlijnendatabase conform criteria Richtlijn 2.0. De leden van de expertgroep ondertekenen een belangenverklaring.

Publicatie