Tuba Wisp II

Eileiderverwijdering met uitgestelde eierstokverwijdering als alternatief voor eileider- en eierstokverwijdering bij BRCA-mutatiedraagsters; een veilige methode om eierstokkanker te voorkómen?
TUbectomy with delayed oophorectomy as alternative for risk-reducing salpingo-oophorectomy in BrcA-Women to assess the Safety of Prevention: the TUBA-WISP II study.

Samenvatting

Vrouwen met een BRCA-mutatie hebben een verhoogde kans op eierstokkanker. Daarom krijgen zij het advies om gelijktijdig eileiders én eierstokken te verwijderen op 35-40 jarige leeftijd (BRCA1) of 40-45 jarige leeftijd (BRCA2). Deze ingreep is zeer effectief, maar leidt tot directe en vroegtijdige overgang. Op de korte termijn kunnen opvliegers, nachtzweten, seksuele en emotionele problemen ontstaan. Op de lange termijn lijkt er een hogere kans op hart- en vaatziekten, geheugen problemen, botontkalking en vroegtijdig overlijden.

De afgelopen jaren is de kennis over het ontstaan van eierstokkanker sterk toegenomen. Het hooggradig sereus type eierstokkanker komt het meest voor. Bij dit type eierstokkanker, dat bij BRCA-draagsters het meest vóórkomt, worden voorlopercellen in de eileider gevonden; dit is de plek waar eierstokkanker waarschijnlijk ontstaat.

De sterke aanwijzingen voor de eileider als oorsprong van eierstokkanker hebben geleid tot de ontwikkeling van een alternatieve methode voor het voorkómen van eierstokkanker: een eileiderverwijdering na voltooide kinderwens met uitgestelde eierstokverwijdering tot 5 jaar na de huidige adviesleeftijd voor gelijktijdige verwijdering van eileider- en eierstokken. Voorlopige resultaten van de TUBA-studie laten zien dat deze alternatieve methode de kwaliteit van leven op korte termijn verbetert, vooral wat betreft overgangsklachten. Het is echter onbekend of de alternatieve methode even veilig is als de standaard methode ten aanzien van de kans op het krijgen van eierstokkanker.

Hypothese

Onze hypothese is, dat eileiderverwijdering met uitgestelde eierstokverwijdering (=alternatieve methode) een veilig alternatief is voor de huidige standaard methode (=gelijktijdige eileider- en eierstokverwijdering). Veilig betekent dat na beide behandelingen de kans op eierstokkanker even klein is. Het doel is om deze veiligheid met dit onderzoek aan te tonen.

Eindpunten

Primair

 1. Wat is het vóórkomen van hooggradig sereuze eierstokkanker bij BRCA-draagsters die een eileiderverwijdering met uitgestelde eierstokverwijdering (=alternatieve methode) ondergingen ten opzichte van vrouwen die een gelijktijdige eileider- en eierstokverwijdering ondergingen) (=standaard methode)?

Secundair

 1. Wat is in beide groepen het vóórkomen van:
  a) operatiecomplicaties
  b) voorstadia van kanker in de eileiders en eierstokken
  c) borstkanker en andere soorten kanker in het kleine bekken
 2. Hoe vaak volgt een eierstokverwijdering daadwerkelijk na eileiderverwijdering en op welke leeftijd vindt deze plaats?

Concluderend: is een eileiderverwijdering met een uitgestelde eierstokverwijdering een veilig alternatief voor de huidige standaard eileider- en eierstokverwijdering bij BRCA-draagsters?

Inclusiecriteria

 • Premenopauzale vrouwen met een bewezen klasse IV of V BRCA1, BRCA2, BRIP1, RAD51C of RAD51D genmutatie
 • Leeftijd: BRCA1: 25 t/m 40 jaar, BRCA2: 25 t/m 45 jaar, BRIP1/RAD51C/RAD51D: 25 t/m 50 jaar.
 • Voltooide kinderwens
 • De aanwezigheid van ten minste een eileider
 • Schriftelijke toestemming moet worden gegeven
 • Niet-ovariële maligniteit in voorgeschiedenis mag, mits behandeling is voltooid

Exclusiecriteria

 • Postmenopauzale status (natuurlijk of door bijvoorbeeld chemo-/hormoontherapie
 • Wens voor een ovariectomie binnen 2 jaar na tubectomie (indien duidelijk bij inclusie)
 • Eerdere verwijdering van beide eileiders
 • Aanwijzingen voor een kwaadaardigheid bij inclusie
 • Behandeling voor een kwaadaardigheid bij inclusie
 • Wilsonbekwaam

Randomisatie

Niet van toepassing.
Vrouwen kiezen zelf de behandeling die hun voorkeur heeft:

 • Standaard adnexextirpatie op de huidige adviesleeftijd (35 t/m 40 jaar voor BRCA1; 40 t/m 45 jaar voor BRCA2)     OF
 • Tubectomie na voltooiing van de kinderwens met in tweede instantie ovariëctomie die in principe plaatsvindt tussen op 40 t/m 45-jarige leeftijd voor BRCA1 en op 45 t/m 50-jarige leeftijd voor BRCA2.

Follow-up schema

Standaard adnexextirpatie:

 • Baseline: vragenlijst
 • Adnexextirpatie: cytologie buikvocht en tubae volgens SEE-FIM protocol insluiten bij PA
 • 6 wk post OK: CRF m.b.t. per- en postoperatieve complicaties en PA uitslag (geen visit)
 • Jaarlijkse controle via pathologie database PALGA (geen visit) t/m 15 jaar na OK

Tubectomie met uitgestelde ovariectomie:

 • Baseline: vragenlijst
 • Tubectomie: cytologie buikvocht en tubae volgens SEE-FIM protocol insluiten bij PA
 • 6 wk post OK: CRF m.b.t. per- en postoperatieve complicaties en PA uitslag (geen visit)
 • Jaarlijkse controle via pathologie database PALGA (geen visit) t/m 15 jaar na OK
 • Ovariëctomie: cytologie buikvocht en PA ovaria
 • 6 wk post OK: CRF m.b.t. per- en postoperatieve complicaties en PA uitslag (geen visit)
 • Jaarlijkse controle via pathologie database PALGA (geen visit) t/m 15 jaar OK

NB: indien bij tubectomie STIC laesies worden gevonden, wordt alsnog ovariëctomie op korte termijn geadviseerd.

Aanvullende onderzoeken bij randomisatie of tijdens de studie

Bij deelname aan dit onderzoek wordt er voorafgaande aan de (eerste) operatie een vragenlijst toegestuurd met vragen over onder andere algemene gezondheid, de gezondheid van familieleden, leefgewoonten, hormoongebruik en eventuele onderzoeken. Het beantwoorden van deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren.
Indien er wordt gekozen voor de innovatieve strategie, worden er twee operaties (eerste verwijdering van eileiders en later de eierstokken) in plaats van een operatie (gelijktijdige verwijdering van eileiders en eierstokken) uitgevoerd.

Verwachte aantal patiënten

In totaal 3000, waarvan ongeveer 1000 Nederlandse vrouwen.
Van deze 1000 Nederlandse vrouwen, zullen er ongeveer 500 Nederlandse vrouwen uit de TUBA-1 studie deelnemen. Er zullen dus nog 500 Nederlandse vrouwen nieuwe deelnemers worden.

Contactgegevens

Projectleiders:
Dr. Joanne A. de Hullu, gynaecologisch oncologe (Joanne.deHullu@radboudumc.nl)
Dr. Rosella P.M.G. Hermens, universitair hoofddocent Kwaliteit van Zorg
Prof. Dr. Karin H. Lu, afdelingshoofd gynaecologische oncologie en voortplantingsgeneeskunde, Houston, Texas, USA
Prof. Dr. Elizabeth M. Swisher, gynaecologische oncologie, Washington, Seattle, USA

Arts-onderzoekers:
Drs. Majke van Bommel, Majke.vanBommel@radboudumc.nl, telefoon 024-81 86163
Drs. Miranda Steenbeek, Miranda.Steenbeek@radboudumc.nl

Studiespecifiek e-mailadres: tuba-wisp@radboudumc.nl

Postadres: Radboudumc, afdeling Verloskunde en Gynaecologie (huispost 623), postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Faxnummer: 024 36 68597

Aanvullende informatie