Promote studie

Samenvatting

Momenteel is er geen consensus over de positie van hormonale therapie bij de behandeling van het gevorderd stadium en recidief endometriumcarcinoom. Doordat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is, wordt hormonale therapie toegepast zonder duidelijke patiëntenselectie wat mogelijk leidt tot suboptimale behandelresultaten. De PROMOTE studie staat voor Prediction of Response Of horMOnal Treatment in Endometrial cancer en heeft als doel om de positie van hormonale therapie bij gevorderd stadium en recidief endometriumcarcinoom te optimaliseren.

Onderzoeksvragen

  1. In kaart brengen van toepassing van hormonale therapie bij gevorderd stadium en recidief endometriumcarcinoom.
  2. Verbeteren van voorspellen van respons op hormonale therapie op basis van aanvullende analyses op tumorweefsel voorafgaand aan behandeling.

Inclusie criteria

  • Stadium III-IV of recidief endometriumcarcinoom
  • Behandeling met hormonale therapie
  • Beschikbaarheid van een biopt afgenomen voorafgaand aan de start van hormonale therapie

Exclusie criteria

  • Adjuvante hormonale therapie gestart na complete tumorresectie
  • Gelijktijdig gebruik van hormonale therapie voor andere indicaties
  • Sarcoom of stromacel sarcoom

Aanvullende onderzoeken bij randomisatie of tijdens de studie

Voor de responsbeoordeling op hormonale therapie zijn er geen aanvullende onderzoeken nodig. De respons wordt bepaald op basis van beeldvorming (CT/MRI/PET) of gynaecologisch onderzoek in geval van een palabele tumor. Deze follow-up valt onder routine zorg en is daarom dus niet anders dan standaard follow-up van deze patiënten.

De bloedbepaling en de vragenlijsten zijn aanvullende onderzoeken voor centra die ‘optimaal’ deelnemen aan de prospectieve PROMOTE studie.

Follow-up schema

t=0 start hormonale therapie
t=6 maanden, responsbeoordeling van hormonale therapie
Als er sprake is van een respons op hormoontherapie, wordt geadviseerd de follow-up te vervolgen à 3 maanden, zoals gebruikelijk. Na 2 jaar na start van hormonale therapie wordt de follow-up voor de studie in principe beëindigd.

flowchart PROMOTE prospectief

Contactgegevens

Projectleiders

Radboud UMC

Maastricht UMC
Haukelund university hospital Bergen
(Noorwegen)

Hanny Pijnenborg  (hanny.ma.pijnenborg@radboudumc.nl)
Andrea Romano
Camilla Krakstad

Arts-onderzoeker: Willem Jan van Weelden
E-mail: willemjan.vanweelden@radboudumc.nl

Introductie PROMOTE studie ten behoeve van DGOG
DGOG aanmeldformulier PROMOTE

27 november 2019