GERSOC

GERiatric Screening in the treatment of elderly patients with Ovarian Carcinoma (GERSOC)

De GERSOC-studie onderzoekt de invloed van het invoeren van een geriatrische screening op het percentage afgeronde behandelingen bij vrouwen van 70 jaar en ouder met een primair, gevorderd stadium ovariumcarcinoom.
Deelnemende ziekenhuizen worden gerandomiseerd naar ‘geriatric screening care’ of ‘care as usual’. Dataverzameling vindt plaats door middels van dossieronderzoek en kwaliteit van leven vragenlijsten op T=0, 6, 1 en 24 maanden.

Studie opzet & behandeling

  • Pragmatische, multicenter, cluster RCT
  • Patienten≥ 70 jaar, primairovariumcarcinoomstadium II-IV
  • Interventie: geriatrischescreening (G8-vragenlijst + Timed Up & Go) waaruitadviestot verwijzingnaarklinischgeriaterof standaardbehandeling
  • Controle: care as usual

Doel

Verhogen van het percentage afgemaakte standaard- en aangepaste behandelingen bij patiënten ≥ 70 jaar met een gevorderd stadium ovariumcarcinoom.

Primair eindpunt

Procentuele verschil in afgeronde standaard en aangepaste behandelingen tussen beide groepen.

Interventie

Geriatric screening care: Verrichten van een geriatrische screening, bestaande uit de G8 vragenlijst en Timed Up and Go test, voor een behandelplan wordt vastgesteld. Indien een patiënte ‘niet fit’ scoort op één of beide tests, wordt zij verwezen naar de klinisch geriater voor geriatrische evaluatie (comprehensive geriatric assessment, CGA) en behandeladvies. Als een patiënte ‘fit’ scoort op beide tests, krijgt zij de standaardbehandeling.

Care as usual: De huidige standaardzorg in het betreffende ziekenhuis wordt gecontinueerd.

Benodigd aantal patiënten

320 in ≥ 20 deelnemende ziekenhuizen door heel Nederland.

Inclusiecriteria

Leeftijd ≥ 70 jaar met een (hoge verdenking op) primair ovariumcarcinoom FIGO stadium II, III of IV.

Exclusiecriteria

Niet machtig zijn van de Nederlandse taal.

Eindpunten

Primair:  Percentage gestarte en afgemaakte (standaard- en aangepaste) behandelingen in beide studie-armen.
Secundair: Kwaliteit van leven, toxiciteit, overleving, kosteneffectiviteit.

Contact

Lianne van Soolingen (l.v.soolingen@nki.nl), 020-512 9111 (sein 1604).