ENGOT_cx8_GCT1015 Tisotumab Vedotin met bevacizumab, carboplatin of pembrolizumab fase Ib-II

Samenvatting

Drie dosisescalatie-armen (niet gerandomiseerd) gevolgd door drie dosisexpansiearmen (gerandomiseerd) in zowel 1ste als 2de lijn bij cervixcarcinoom.

Primair eindpunt

Toxiciteit 1ste deel, response rate 2de deel

Contactgegevens

Anneke Westermann

  • Firma: GENMAB
  • CRO: IQVIA

Sponsor: ENGOT/BGOG

Deelnemende centra: AMC, ErasmusMC, UMCU, UMCN, UMCG