Lopende studies

De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) is een samenwerkingsverband van alle specialismen betrokken bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten, te weten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, en radiotherapeut-oncologen, en tevens ondersteunende specialismen als de pathologie en radiologie, statistici, epidemiologen en trial coördinatoren. De DGOG heeft als doel nationaal en internationaal (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie te stimuleren.

Studies (nog niet geopend)

Studie   Contactpersoon Zkhs Inter-

Nationaal

NL PI Open voor

Accrual (NL)

RAINBO Endometrium Carien Creutzberg LUMC
Vulcanize Vulva Frederic Amant Ja

Bekijk ook het overzicht van de gesloten studies.

Effect COVID-19 op klinische studies