Lopende studies

De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) is een samenwerkingsverband van alle specialismen betrokken bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten, te weten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, en radiotherapeut-oncologen, en tevens ondersteunende specialismen als de pathologie en radiologie, statistici, epidemiologen en trial coördinatoren. De DGOG heeft als doel nationaal en internationaal (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie te stimuleren.

Effect COVID-19 op klinische studies

OPEN studies besproken en geaccordeerd door de DGOG in de betreffende kamer(s) – stand van zaken november 2021

Het overzicht wordt 2x per jaar geüpdatet.

Cervixcarcinoom

Endometriumcarcinoom

Overige maligniteiten van de uterus

Ovarium studies

Overige studies

Studies (nog niet geopend)

Studie   Contactpersoon Zkhs Inter-

Nationaal

NL PI Open voor

Accrual (NL)

ENGOT-ov50/Innovate3 Ovarium Els Witteveen UMC Utrecht Nvt Nee Nee
RAINBO Endometrium Carien Creutzberg LUMC
Vulcanize Vulva Frederic Amant Ja

Gesloten studies

Bekijk ook het overzicht van de gesloten studies.