Dutch Gynaecological Oncology Group

Oprichting

Oprichting van de DGOG heeft plaatsgevonden in gezamenlijk overleg met de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG / pijler oncologie van de NVOG), het Landelijk Platform Radiotherapie bij Gynaecologische Tumoren (LPRGT, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, NVRO) en de gynaecologisch georiënteerde medisch oncologen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

Aanmelden nieuwe studies

DGOG

Om een nieuwe studie aan te melden bij de DGOG, graag onderstaand formulier invullen en sturen naar: DGOG@iknl.nl.
Een link naar het volledige studieprotocol wordt op prijs gesteld.

Aanmeldformulier voor nieuwe studies (Engels)
Aanmeldformulier voor nieuwe studies (Nederlands)

Indien onderzoekers een studie willen opstarten, kunnen DORP  (info@researchplatform-dorp.nl) en het IKNL Trialbureau (trialbureau@iknl.nl) hulp bieden.

DORP ondersteunt onderzoekers bij het opzetten van klinisch wetenschappelijk onderzoeker geïnitieerd kankeronderzoek. Indien gewenst geven zij ook advies tijdens de uitvoering en het afsluiten van uw klinische studie. De ondersteuning van DORP is aanvullend op de services die al geboden worden door een datacentrum/trialbureau.