Dutch Gynaecological Oncology Group

Oprichting

Oprichting van de DGOG heeft plaatsgevonden in gezamenlijk overleg met de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG / pijler oncologie van de NVOG), het Landelijk Platform Radiotherapie bij Gynaecologische Tumoren (LPRGT, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, NVRO) en de gynaecologisch georiënteerde medisch oncologen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

Aanmelden nieuwe studies

Indien onderzoekers een studie willen opstarten, kunnen DORP  (info@researchplatform-dorp.nl) en het IKNL Trialbureau (kankeronderzoek@iknl.nl) hulp bieden.

DORP ondersteunt onderzoekers bij het opzetten van klinisch wetenschappelijk onderzoeker geïnitieerd kankeronderzoek. Indien gewenst geven zij ook advies tijdens de uitvoering en het afsluiten van uw klinische studie. De ondersteuning van DORP is aanvullend op de services die al geboden worden door een datacentrum/trialbureau.
Om onderzoekers goed voor te bereiden op de te nemen stappen bij het opzetten, uitvoeren en afronden van een klinisch wetenschappelijk onderzoek heeft DORP een Clinical Trial Roadmap ontwikkeld. Wilt u uitleg over de Clinical Trial Roadmap, neem dan contact op met DORP. Zij nemen deze graag met u door.
Is er behoefte aan advies op het gebied van statistiek bij bijvoorbeeld een sample size berekening of het schrijven van de statistische paragraaf van het protocol? Dankzij de aanwezige statistische expertise kan DORP ook hierbij helpen.
Daarnaast geeft DORP advies over het betrekken van patiënten bij klinisch wetenschappelijk onderzoeker geïnitieerd onderzoek, ondersteunen zij financieringsaanvragen en denken zij graag mee met het opzetten van een efficiënte en effectieve manier van monitoring.
Onderzoekers met vragen over het opzetten van een studie op het gebied van Project Management, Statistiek, Monitoring of Patiënten Participatie kunnen contact opnemen met DORP via info@researchplatform-dorp.nl of een aanvraag doen via een aanvraagformulier op de website van DORP.

DGOG

Om een nieuwe studie aan te melden bij de DGOG, graag onderstaand formulier invullen en sturen naar: DGOG@iknl.nl.
Een link naar het volledige studieprotocol wordt op prijs gesteld.

Aanmeldformulier voor nieuwe studies (Engels)
Aanmeldformulier voor nieuwe studies (Nederlands)