Werkgroep Gynaecologische Endoscopie

De Werkgroep Gynaecologische Endoscopie en minimaal-invasieve chirurgie (WGE). Binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft de WGE als doel het bevorderen van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van minimaal-invasieve chirurgische technieken voor de behandeling van gynaecologische aandoeningen.
De WGE werkt nauw samen met nationale en internationale zusterorganisaties, waaronder de European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) en de American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL).

Informatie NGR (Nederlandse Gynaecologische Registratie)