Koepel Wetenschap

Wetenschap vormt de basis van onze patiëntenzorg, en een integraal onderdeel van ons vak. De Koepel Wetenschap van de NVOG wil zich sterk maken voor de basale wetenschappers onder ons, voor de gynaecologen met de spontane, briljante ideeën, voor de A(N)IOS die na een aangrijpende casus met een out-of-the-box studievoorstel komt, voor translationeel en epidemiologisch onderzoek. Met de input van wetenschappelijk onderzoek wordt de Kwaliteitscirkel draaiende gehouden, met een continu proces van verbetering van kwaliteit tot gevolg.

Kennisagenda

Om in gezamenlijkheid te komen tot een overzicht van de meest urgente lacunes, die de komende jaren binnen de gynaecologie moeten worden onderzocht, is bij diverse partijen om input gevraagd. Na een eerste en tweede (overkoepelende) prioritering is er uit deze inventarisatie een overkoepelende Top 10 van kennislacunes gekomen, als ook een top met meest urgente kennislacunes per pijler. Samen met de visiedocumenten van de pijlers en de wetenschappelijke resultaten van de afgelopen jaren, vormt dit de basis voor de NVOG Kennisagenda 2020-2023 (of download de pdf: NVOG Kennisagenda 2020-2023). Bij de wetenschappelijke resultaten van de afgelopen jaren wordt ingegaan op de (zorgevaluatie)studies die zijn voortgekomen uit de eerste kennisagenda, de NVOG Kennisagenda 2017-2020. In de tweede kennisagenda is daarnaast ook aandacht besteedt aan andere vormen van onderzoek dan zorgevaluatiestudies, zoals translationeel onderzoek.

Commissies

De Koepel Wetenschap bestaat uit de volgende commissies:

  • Commissie Gynaecongres
  • NTOG Redactie(raad)