Koepel Opleiding

De Koepel Opleiding van de NVOG staat voor het opleidings- en onderwijscontinuüm dat leidt tot de beste zorg. Zij doet dit door de integratie van de Studie Geneeskunde, Opleiding Obstetrie en Gynaecologie, Vervolgopleidingen Obstetrie en Gynaecologie en Levenslang Leren in een continu verbeteringsproces.

Het uitgangspunt voor de missie van de Koepel Opleiding is het profiel van de gynaecoloog, zoals beschreven in het Landelijk Opleidingsplan BOEG. De Koepel Opleiding en de onderliggende commissies, College en Concilium geven vorm aan het opleidings- en onderwijscontinuüm wat leidt naar dit profiel en onderhoudt dit profiel.

Sinds 2021 is de werkgroep LOGO bezig met het vervolg van BOEG in het Landelijk Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie (LOGO).

Regelgeving

Eén van de verantwoordelijkheden die onder de Koepel Opleiding valt, is het toetsen van de kwaliteit van de opleidingen Obstetrie & Gynaecologie. Door middel van periodieke opleidingsvisitaties wordt de regelgeving voor de opleiding uit het CCMS Kaderbesluit, het Specifiek Besluit Obstetrie en Gynaecologie en het Landelijk Opleidingsplan BOEG getoetst.

Voor meer informatie over de Opleiding en een impressie van het Beroep klik hier.

Voor het algemene NVOG sollicitatieformulier voor de opleiding klik op sollicitatieformulier NVOG.

Commissies

De Koepel Opleiding bestaat uit vertegenwoordigingen van de onderliggende commissies, het College Vervolgopleidingen en het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum.

  • College Vervolgopleidingen Gynaecologie
  • Commissie Buitenland
  • Commissie Cursorisch Onderwijs
  • Commissie In- en Uitstroom
  • Commissie Onderwijs
  • Commissie Voortgangstoets
  • Concilium Obstetricum et Gynaecologicum