Projectgroep NVOG4Lifestyle

Take home messages Thema-ALV NVOG4Lifestyle – 1 juni 2022
Tijdens de Thema-ALV op 1 juni jl. in het kader van ons themajaar NVOG4Lifestyle stond het veranderen van gedrag centraal. De vier sprekers gaven de aanwezigen de volgende take home messages mee:
Dagmar Vriends:
– om motivatie bij de ander te vergoten, geven we vaak argumenten om de noodzaak te versterken. Zoek ook andere openingen via wens, vertrouwen of redenen
– mensen veranderen niet door wat andere mensen tegen ze zeggen, maar door wat ze zichzelf horen zeggen in reactie op anderen
Arie Dijkstra:
– gynaecologen hebben vakinhoudelijke kennis nodig over de relatie pathologie en leefstijl
– gynaecologen hebben basiskennis nodig over hoe leefstijl verandering tot stand komt
– leefstijlcoaching/advisering van gynaecologen dient effectief en proportioneel te zijn
Liesbeth van Rossum:
– vet is een orgaan
– obesitas is een ziekte met onderliggend multifactoriële oorzaken, gevolgen en vicieuze cirkels
– behandeling multifactorieel, gecombineerde leefstijl interventie, farmacologisch, chirurgisch
Robert van de Graaf:
– roken is geen leefstijlkeus of slechte gewoonte maar een ernstige verslaving, een ziekte
– als medisch specialist ben je gewend om ziektes te behandelen. Roken is een sluipmoordenaar….
– als je stopt met roken, wordt de stress bijna altijd minder. vrouwen met psychische problemen worden gemiddeld stabieler als ze zijn gestopt met roken


Wist je dat?

Wist je dat het boek ‘Vet belangrijk‘ van Mariëtte Boon & Liesbeth van Rossum een internationale bestseller is?
In dit verhelderende en onderhoudende boek lees je over de laatste wetenschappelijke inzichten over het orgaan vet: over het nut van vet en de complexe hormoonhuishouding. Je krijgt beter inzicht in de factoren die van invloed zijn op obesitas en de vele vicieuze cirkels.
Een must reed voor ieder die in de spreekkamer het belang van afvallen en bewegen bespreekt met patiënten die te zwaar zijn.

Wist je dat de Federatie Medisch Specialisten samen met E-Infuse de online cursus ‘Leefstijlinterventies in de praktijk’ heeft ontwikkeld.
Deze cursus wordt gedurende het jaar doorlopend aangeboden. Op maandag 9 mei 2022 start er weer een cursus. Deze is in totaal 8 uur en verdeeld over 4 dagen. In vier weken krijg je door deze cursus inzicht in preventie, leefstijl en leefomgeving en leer je interventies toe te passen die een positief effect kunnen hebben op het ziektebeloop van patiënten.
De cursus is geaccrediteerd met 8 accreditatiepunten

Wist je dat een patiënte in aanmerking komt voor een leefstijlprogramma vanuit de basisverzekering als zij aan specifieke voorwaarden voldoet?* Het moet gaan om een erkend programma ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ wat begeleiding geeft bij minder en gezonder eten, begeleiding bij meer beweging en psychologische ondersteuning om gedragsverandering teweeg te brengen. Een aanvullende voorwaarde is wel dat er sprake is van minimaal een matig gewicht-gerelateerd gezondheidsrisico.
Voor patiënten die niet in deze groep vallen, zijn er ook mogelijkheden binnen de basiszorgverzekering. Iedereen kan aanspraak maken op 3 behandeluren per jaar bij de diëtiste en je kunt gebruik maken van een ‘stoppen met roken’-programma.
*Voor wie is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?

Wist je dat de kwaliteit van de voeding tijdens de zwangerschap extra aandacht behoeft. De voedingsaanbevelingen en -normen zijn nu ook voor de groep zwangere vrouwen grondig uitgewerkt en zijn evidence based.
De Gezondheidsraad heeft twee adviezen gepubliceerd, namelijk: Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen en Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zwangere vrouwen. Beide adviezen zijn te downloaden vanaf de website www.gezondheidsraad.nl.
Het Voedingscentrum heeft beide verwerkt in voorlichting op de website www.voedingscentrum.nl en in apps, zoals ZwangerHap (productchecker wat zwangeren veilig kunnen eten) en de Eetmeter (online eetdagboek). Zwangere vrouwen die informatie willen over gezonde voedselkeuze kunnen zich op deze voorlichting baseren.