Projectgroep NVOG4Lifestyle

Thema-ALV NVOG4Lifestyle – 1 juni 2022 

Op woensdag 1 juni 2022 vindt onze jaarlijkse Thema-ALV wederom digitaal plaats. We starten de middag om 13.00 uur met een inspirerend programma in het kader van ons themajaar NVOG4Lifestyle. Centraal tijdens deze middag staat het veranderen van gedrag. Iedereen weet dat dit niet eenvoudig is. Vier experts zullen hun kennis hierover delen. Zie daarvoor het programma.

Om 16.00 uur starten we met de Algemene ledenvergadering (ALV). De agenda en stukken voor de ALV zijn uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de ALV terug te vinden in het besloten ledenportaal.
Aanmelden en registreren voor de Thema-ALV kan via de inschrijflink.
Voor het themagedeelte wordt accreditatie aangevraagd.
Viviane Dietz, Secretaris NVOG-bestuur en Clasien van der Houwen, Projectgroep NVOG4Lifestyle


Wist je dat?

Wist je dat een patiënte in aanmerking komt voor een leefstijlprogramma vanuit de basisverzekering als zij aan specifieke voorwaarden voldoet?* Het moet gaan om een erkend programma ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ wat begeleiding geeft bij minder en gezonder eten, begeleiding bij meer beweging en psychologische ondersteuning om gedragsverandering teweeg te brengen. Een aanvullende voorwaarde is wel dat er sprake is van minimaal een matig gewicht-gerelateerd gezondheidsrisico.
Voor patiënten die niet in deze groep vallen, zijn er ook mogelijkheden binnen de basiszorgverzekering. Iedereen kan aanspraak maken op 3 behandeluren per jaar bij de diëtiste en je kunt gebruik maken van een ‘stoppen met roken’-programma.
*Voor wie is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?

Wist je dat de kwaliteit van de voeding tijdens de zwangerschap extra aandacht behoeft. De voedingsaanbevelingen en -normen zijn nu ook voor de groep zwangere vrouwen grondig uitgewerkt en zijn evidence based.
De Gezondheidsraad heeft twee adviezen gepubliceerd, namelijk: Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen en Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zwangere vrouwen. Beide adviezen zijn te downloaden vanaf de website www.gezondheidsraad.nl.
Het Voedingscentrum heeft beide verwerkt in voorlichting op de website www.voedingscentrum.nl en in apps, zoals ZwangerHap (productchecker wat zwangeren veilig kunnen eten) en de Eetmeter (online eetdagboek). Zwangere vrouwen die informatie willen over gezonde voedselkeuze kunnen zich op deze voorlichting baseren.