Projectgroep Gynae Goes Green

2021 is voor de NVOG het jaar van de duurzaamheid. De projectgroep Gynae Goes Green zal je dit jaar informeren over en ondersteunen bij duurzame veranderingen in ons vak, ons ziekenhuis en ook privé.

Verkiezing Groene Gynaecoloog (of vakgroep) 2021
Ben je of ken je een gynaecoloog of vakgroep met een duurzaam hart en een goed idee of initiatief om de zorg duurzamer te maken? Doe dan mee aan de verkiezing Groene Gynaecoloog/Vakgroep 2021.
Zorgprofessionals hebben vaak goede ideeën over hoe de zorg duurzamer en ‘groener’ kan. Zowel nieuwe ideeën als bestaande initiatieven die bedacht zijn door een gynaecoloog of vakgroep zijn welkom. U kunt zelf een idee insturen of iemand anders nomineren voor de prijs.
De  nominaties worden beoordeeld door de commissie Gynae Goes Green en een ludieke prijs wordt uitgereikt tijdens het Gynaecongres in november 2021.
Meer informatie over hoe het werkt en het aanmeldingsformulier is te vinden op de website.
NB: De VAGO heeft een aparte verkiezing voor de groenste AIOS.

Hoe werkt het?

  • Je werkt als gynaecoloog, of nomineert iemand die werkt als gynaecoloog of een vakgroep gynaecologie.
  • Je aanmelding is uiterlijk 21 oktober 2021 ingezonden via marijkemoolenaar@nvog.nl.
  • Nomineer je iemand anders voor de prijs? Zorg er dan voor dat diegene op de hoogte is en akkoord is met de nominatie.
  • De jury bestaat uit een afvaardiging van de commissie Gynae Goes Green. Commissieleden zijn uitgesloten van deelname.
  • De prijs zal worden uitgereikt op het Gynaecongres. De winnaar zal van te voren bericht krijgen en gevraagd worden aanwezig te zijn of iemand af te vaardigen (eventueel online).

Stuur het Deelnameformulier Verkiezing Groene Gynaecoloog/Vakgroep 2021 uiterlijk 21 oktober 2021 op naar marijkemoolenaar@nvog.nl.

Inspirerende websites

Wilt u graag een duurzaamheidsinitiatief opzetten in uw ziekenhuis maar zou u hierbij wat inspiratie kunnen gebruiken?

Kijk dan op een van deze websites voor reeds lopende initiatieven:

De Groene OK – Landelijk netwerk de Groene OK

Zorg voor Klimaat

KlimaatHelpdesk

Duurzame zorg voor gezonde toekomst | Greendeals

Wist je dat
Een van de vaste items dit jaar is een ‘Wist-je-datje’ op het gebied van duurzaamheid in de nieuwsbrief. Te beginnen met:
Wist je dat: het NVOG-thema van 2021 Duurzaamheid is en dit de start is van een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief!

Wist je dat: herbruikbare steriele (conventionele) OK-jassen veel beter voor het milieu zijn dan disposable jassen? Vozzola et al. toonden aan dat de keuze voor herbruikbare, in plaats van disposable OK-jassen het energieverbruik (64%), de uitstoot van broeikasgassen (66%), het verbruik van water (83%) en de productie van afval (84%) kan doen verminderen.

Wist je dat: menstruatiecups veel minder plastic afval genereren dan traditioneel maandverband of tampons? Van Eijk et al.* rekende uit dat menstruatiecups slechts 0,4% van het totale plastic afval ten opzichte van maandverband oplevert, en maar 6% van het afval dat tampons oplevert. Dat scheelt omgerekend 770 miljoen stuks tampons/maandverband per jaar op een populatie van 4,5 miljoen menstruerende vrouwen! Menstruatiecups moeten wel nog gereinigd worden, dus qua CO2-voetprint komt dit mogelijk gelijk aan dat van de productie van tampons. Het is tijd voor meer populariteit van de menstruatiecup!
*Van Eijk, ‘Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis’, Lancet Public Health 2019; 4: e376–93; Howard C, Rose CL, Trouton K, et al. FLOW (finding lasting options for women): multicentre randomized controlled trial comparing tampons with menstrual cups. Can Fam Physician 2011; 57: e208–15.

Wist je dat: je ledenbeheer@fed.knmg.nl kunt mailen als je Medisch Contact alleen digitaal wil ontvangen of als je het twee keer thuis ontvangt en er maar een wenst (speciaal voor alle artsenkoppels die nu 2 tijdschriften per post krijgen thuisgestuurd). Vermeld je naam en relatienummer in je verzoek. Voor de gynaecologenkoppels: mocht je het NTOG twee keer krijgen en er maar een willen, dan kun je dat mailen aan liesbethekkers@nvog.nl.

Wist je dat: er in september 2021 weer een Low Car Diet van start gaat? Deze challenge daagt werknemers in je organisatie uit gedurende 1 maand meer te bewegen en gezonder, bewuster en duurzamer te reizen. Ook na de wedstrijdmaand maken de deelnemers blijvend 35% minder autokilometers! Voor meer informatie om je werkgever enthousiast te maken kijk op www.lowcardiet.nl.

Wist je dat: Wij sinds kort een prachtig logo hebben, waarmee wij onze zichtbaarheid kunnen vergroten.

Wist je dat: Datacentra een snel toenemende massale hoeveelheid energie gebruiken. De hoeveelheid filmpjes, doorgestuurde attachments en foto’s is de laatste jaren explosief gestegen en worden – tenzij actief gewist – opgeslagen. In het NTOG nr. 3 van maart 2021 hebben we hier al aandacht aan besteed. De meeste attachments hoeven niet bewaard of worden amper gelezen. Daarom de volgende tips:
– rangschik eens in de zoveel tijd je e-mails op grootte en wis alle mails met bijlagen die je niet meer nodig hebt. Je zult zien dat je Gigabytes weggooit!
– bedenk een frequentie om dit te doen (bijvoorbeeld elk kwartaal) en zet een terugkerende reminder in je agenda.
– bij het versturen naar groepen: liever een link naar het document dan het document zelf (anders blijft het in ieders mailbox staan tot ze het weggooien).

Wist je dat: Metalen specula 75% minder broeikasgasuitstoot hebben dan plastic specula? Dit is uitgezocht door Donahue et al. waarbij twee soorten metalen specula zijn vergeleken met een plastic speculum. De sterilisatie werd uitgevoerd door een autoclaaf, wat een duurzamere variant van sterilisatie is tov chemische sterilisatie.
Donahue et al. ‘Comparative carbon footprint analysis of disposable ad reusable vaginal specula’, AJOG, aug 2020.

Wist je dat: het zinvol is om je computer/de overdrachtscomputer  uit te schakelen bij het naar huis gaan. Geen stand-by! Het elektriciteitsverbruik van een gemiddelde desktop computer is verantwoordelijk voor ruim 2 kg CO2 per dag. In het algemeen blijft 60% van de computers aan staan na werk. Dit leidt tot veel onnodig energieverbruik en kost op jaarbasis ook nog eens ongeveer 46 Euro per PC. Screensavers besparen geen energie, ze verbruiken juist veel meer! Verder; indien mogelijk gebruik een laptop i.p.v. een desktop, het verbruik is tot 50% minder.

Wist je dat: een IUD duurzamere anticonceptie is dan condooms of de pil? Hierbij wordt minder afval gegenereerd en komen minder hormonen in het afvalwater. Belangrijk is wel om de mogelijkheid tot falen (en dus ongepland zwanger worden) mee te wegen in de milieu impact.
Lambert et al. ‘Do natural rubber latex condoms pose a risk to aquatic systems?’ https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/em/c3em00422h#!divAbstract
Khan & Nicell, Contraceptive Options and Their Associated Estrogenic Environmental Loads: Relationships and Trade-Offs’’ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3966801/

Wist je dat: er tips zijn om met elkaar het goede gesprek over duurzaamheid te hebben. Het praten over klimaatverandering kan een lastig onderwerp zijn en leidt al snel tot veel discussie. Allemaal hebben we onze eigen klimaatspagaat, maar hoe helpen we elkaar bij het maken van duurzame keuzes. Kijk voor de 7 tips op: https://www.klimaatgesprekken.nl/zeven-tips-voor-een-goed-gesprek-over-klimaatverandering/

Wist je dat: een Life Cycle Analysis (LCA) laat zien dat de geboorte van een kind door middel van een sectio leidt tot meer dan twee keer zoveel CO2-uitstoot dan een vaginale partus, Onderzoek van de WHO laat zien dat het aantal sectio’s over de afgelopen jaren blijft stijgen en wereldwijd nu mogelijk meer dan 1 op de 5 (21%) van alle geboortes bedraagt. Welke manieren kunnen we bedenken om deze CO2-uitstoot te verminderen?
Campion et al. (2012), Science of the Total Environment
Betran et al. (2021), BMJ Global Health

Wist je dat: Wil je op jouw werk het milieuvriendelijkst drinken? Ga dan voor afwasbare mokken en vul die steeds bij voor jouw koffie of thee.
Op de website van Milieu centraal vind je een Groene Geefgids, om inspiratie op te doen voor een milieuvriendelijk cadeau voor je collega.

Wist je dat: De gemiddelde Nederlander eet 77kg vlees/jaar, dat is ca 200gr/dag. 1 dag geen vlees eten zou, uitgaande van een ziekenhuis met 3000 (vlees etende) medewerkers/dag, 600kg vlees en daarmee ook ca 9000L water, veel plantaardig voedsel en de uitstoot van broeikasgassen besparen.

Wist u dat: Op maandag 9 augustus  het VN klimaat-panel IPCC hun 6 jaarlijkse rapport over de klimaatverandering (www.nu.nl/klimaat/6150379) heeft uitgebracht? Het is inmiddels bewezen dat de opwarming door de mens komt en dat de nu al voelbare desastreuze gevolgen nog veel erger zullen worden. Deze zomer werden we opgeschrikt door de vele bosbranden en ondergelopen stukken land. Hoeveel waarschuwingen hebben we nog nodig? Om de schade te beperken is er nu actie nodig. Lees hier over wat je zelf kunt doen (www.nos.nl/l/2393391). Maar ook de zorg moet groener, lees bijvoorbeeld deze column: www.skipr.nl/blog/het-is-tijd-voor-echt-groene-zorg/. Gynae Goes Green gaat door met de missie ‘maak de gynaecologie groener’. Komt allen naar de pijlerdag op het gynaecongres van 17 november 2021 over duurzaamheid!

Wist u dat: 9 van de 10 verzorgingsproducten nog vol met plastic zit. Van dagcreme tot tandpasta en badproducten voor kinderen. Alhoewel nog niet geheel duidelijk is welke effecten dit op onze gezondheid heeft, komen ze in het milieu terecht, en daardoor ook weer in onze voeding. Naar schatting krijgen we een creditcard aan plastic per week binnen.In het NTOG (nr3) refereerden we aan een artikel waar zelfs microplastics in placenta’s zijn teruggevonden. De makkelijkte manier om erachter te komen of een product plasticvrij is, is om gebruik te maken van de app “Beat the Microbead”, wat overigens niet alles zegt over andere milieueffecten of het testen op dieren. Er zijn inmiddels wel diverse merken die producten verkopen die plasticvrij zijn, niet zijn getest op dieren en met een zo klein mogelijke impact op het milieu.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9664/-Plastic_in_cosmetics_Are_we_polluting_the_environment_through_our_personal_care_-2015Plas.pdf

 

Oproep voor NTOG
Lever jouw vraag in t.a.v. punten die jij wilt weten om duurzaamheid in te zetten in je ziekenhuis/afdeling. Jij vraagt, wij verzorgen jouw antwoord in een Q&A-sessie in het NTOG! Mail jouw vraag naar duurzaamheid@nvog.nl o.v.v. ‘Vraag voor NTOG!’