Projectgroep Gynae Goes Green

2021 is voor de NVOG het jaar van de duurzaamheid. De projectgroep Gynae Goes Green zal je dit jaar informeren over en ondersteunen bij duurzame veranderingen in ons vak, ons ziekenhuis en ook privé. Een van de vaste items dit jaar is een ‘Wist-je-datje’ op het gebied van duurzaamheid in de nieuwsbrief. Te beginnen met:
Wist je dat: het NVOG-thema van 2021 Duurzaamheid is en dit de start is van een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief!

Wist je dat: herbruikbare steriele (conventionele) OK-jassen veel beter voor het milieu zijn dan disposable jassen? Vozzola et al. toonden aan dat de keuze voor herbruikbare, in plaats van disposable OK-jassen het energieverbruik (64%), de uitstoot van broeikasgassen (66%), het verbruik van water (83%) en de productie van afval (84%) kan doen verminderen.

Wist je dat: menstruatiecups veel minder plastic afval genereren dan traditioneel maandverband of tampons? Van Eijk et al.* rekende uit dat menstruatiecups slechts 0,4% van het totale plastic afval ten opzichte van maandverband oplevert, en maar 6% van het afval dat tampons oplevert. Dat scheelt omgerekend 770 miljoen stuks tampons/maandverband per jaar op een populatie van 4,5 miljoen menstruerende vrouwen! Menstruatiecups moeten wel nog gereinigd worden, dus qua CO2-voetprint komt dit mogelijk gelijk aan dat van de productie van tampons. Het is tijd voor meer populariteit van de menstruatiecup!
*Van Eijk, ‘Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis’, Lancet Public Health 2019; 4: e376–93; Howard C, Rose CL, Trouton K, et al. FLOW (finding lasting options for women): multicentre randomized controlled trial comparing tampons with menstrual cups. Can Fam Physician 2011; 57: e208–15.

Wist je dat: je ledenbeheer@fed.knmg.nl kunt mailen als je Medisch Contact alleen digitaal wil ontvangen of als je het twee keer thuis ontvangt en er maar een wenst (speciaal voor alle artsenkoppels die nu 2 tijdschriften per post krijgen thuisgestuurd). Vermeld je naam en relatienummer in je verzoek. Voor de gynaecologenkoppels: mocht je het NTOG twee keer krijgen en er maar een willen, dan kun je dat mailen aan liesbethekkers@nvog.nl.

Wist je dat: er in september 2021 weer een Low Car Diet van start gaat? Deze challenge daagt werknemers in je organisatie uit gedurende 1 maand meer te bewegen en gezonder, bewuster en duurzamer te reizen. Ook na de wedstrijdmaand maken de deelnemers blijvend 35% minder autokilometers! Voor meer informatie om je werkgever enthousiast te maken kijk op www.lowcardiet.nl.

Wist je dat: Wij sinds kort een prachtig logo hebben, waarmee wij onze zichtbaarheid kunnen vergroten.

Wist je dat: Datacentra een snel toenemende massale hoeveelheid energie gebruiken. De hoeveelheid filmpjes, doorgestuurde attachments en foto’s is de laatste jaren explosief gestegen en worden – tenzij actief gewist – opgeslagen. In het NTOG nr. 3 van maart 2021 hebben we hier al aandacht aan besteed. De meeste attachments hoeven niet bewaard of worden amper gelezen. Daarom de volgende tips:
– rangschik eens in de zoveel tijd je e-mails op grootte en wis alle mails met bijlagen die je niet meer nodig hebt. Je zult zien dat je Gigabytes weggooit!
– bedenk een frequentie om dit te doen (bijvoorbeeld elk kwartaal) en zet een terugkerende reminder in je agenda.
– bij het versturen naar groepen: liever een link naar het document dan het document zelf (anders blijft het in ieders mailbox staan tot ze het weggooien).

Wist je dat: Metalen specula 75% minder broeikasgasuitstoot hebben dan plastic specula? Dit is uitgezocht door Donahue et al. waarbij twee soorten metalen specula zijn vergeleken met een plastic speculum. De sterilisatie werd uitgevoerd door een autoclaaf, wat een duurzamere variant van sterilisatie is tov chemische sterilisatie. Donahue et al. ‘Comparative carbon footprint analysis of disposable ad reusable vaginal specula’, AJOG, aug 2020.

Wist je dat: het zinvol is om je computer/de overdrachtscomputer  uit te schakelen bij het naar huis gaan. Geen stand-by! Het elektriciteitsverbruik van een gemiddelde desktop computer is verantwoordelijk voor ruim 2 kg CO2 per dag. In het algemeen blijft 60% van de computers aan staan na werk. Dit leidt tot veel onnodig energieverbruik en kost op jaarbasis ook nog eens ongeveer 46 Euro per PC. Screensavers besparen geen energie, ze verbruiken juist veel meer! Verder; indien mogelijk gebruik een laptop i.p.v. een desktop, het verbruik is tot 50% minder.

Wist je dat: een IUD duurzamere anticonceptie is dan condooms of de pil? Hierbij wordt minder afval gegenereerd en komen minder hormonen in het afvalwater. Belangrijk is wel om de mogelijkheid tot falen (en dus ongepland zwanger worden) mee te wegen in de milieu impact.

Lambert et al. ‘Do natural rubber latex condoms pose a risk to aquatic systems?’

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/em/c3em00422h#!divAbstract

Khan & Nicell, Contraceptive Options and Their Associated Estrogenic Environmental Loads: Relationships and Trade-Offs’’

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3966801/

 

Oproep voor NTOG
Lever jouw vraag in t.a.v. punten die jij wilt weten om duurzaamheid in te zetten in je ziekenhuis/afdeling. Jij vraagt, wij verzorgen jouw antwoord in een Q&A-sessie in het NTOG! Mail jouw vraag naar duurzaamheid@nvog.nl o.v.v. ‘Vraag voor NTOG!’