Beroepsbelangen

De Beroepsbelangen Commissie (BBC) van de NVOG behartigt de maatschappelijke en financieel-economische belangen van de gynaecologen. De BBC volgt de ontwikkelingen op deze gebieden en waar mogelijk zal de BBC deze ontwikkelingen beïnvloeden.

Vraagbaak

Binnen de NVOG is de BBC een vraagbaak voor alle financiële en registratievraagstukken. De kwaliteitsdocumenten van de NVOG worden tevoren mede door de BBC beoordeeld met het doel om het belang van de gynaecoloog niet uit het oog te verliezen. De BBC treedt zowel adviserend als uitvoerend op.

Onlangs heeft de BBC een FAQ gepubliceerd met vragen en adviezen rondom de juiste declaratie- en registratieregels. Met deze FAQ beogen wij gynaecologen in Nederland van advies te voorzien over de juiste manier van registreren en declareren, en de declaratie en registratie van gynaecologische zorg in het land daarmee te uniformeren. Klik hier om direct door te gaan naar de FAQ. Hiervoor dient u ingelogd te zijn op het besloten ledendeel van de NVOG-website.

Centrale positie

Binnen het organogram van de NVOG heeft de BBC een centrale positie met ‘dwarsverbanden’ met het NVOG-bestuur, alle overige commissies, werkgroepen e.d.. De laatste jaren is de bemoeienis van de BBC met andere zaken dan ‘geld’ dan ook flink toegenomen.

Regelgeving

Qua financiële zaken houdt de BBC zich bezig met de regelgeving hieromtrent, de DBC/DOT systematiek, de normtijden van de verschillende zorgproducten, enz. De regelgeving vanuit de overheid/NZa wordt elk jaar aangepast en vraagt veel aandacht. De insteek van de BBC is dat binnen de bestaande wet- en regelgeving de activiteiten van de gynaecoloog leiden tot een passend zorgproduct met een daarbij passende vergoeding.

Nieuwe ontwikkelingen

Ook is de BBC betrokken bij nieuwe ontwikkelingen zoals, o.a. de integrale geboortezorg, nieuwe ontwikkelingen in ons vak waar een vergoeding voor moet komen en het opzetten van een diagnose- of verrichtingenthesaurus.