Koepels en Pijlers

De organisatie van de NVOG bestaat naast een bestuur en bureau uit zogeheten Koepels en Pijlers.
Klik hier voor het Organogram van de NVOG.

Koepels

De koepels gaan over beleidsorganisatorische aspecten die niet gebonden zijn aan een onderdeel van het vak. Deze koepels vormen als het ware de dwarsverbanden.

Pijlers

De pijlers behartigen en vertegenwoordigen het inhoudelijke domein van het vak, de bevordering en verbreiding van kennis van een deelgebied van ons vak. De pijlers vormen de verticale structuur in de vereniging.

Commissies, werkgroepen en SIG’s

De koepels en pijlers zijn op hun beurt weer verder onderverdeeld in commissies, werkgroepen en Special Interest Groepen (SIG’s).
Meer informatie over de commissies, werkgroepen en SIG’s is terug te vinden in het besloten ledenportaal van de NVOG.

Wilt u lid worden van een van de werkgroepen dan kan dat onder het kopje De NVOG, Aanmelden als werkgroeplid.

Voor het instellen van een commissie en werkgroep heeft de NVOG een Voorkeursprocedure samenstellen commissies en besturen van werkgroepen van de NVOG opgesteld.
Daarnaast is er een algemeen Reglement Werkgroepen.