KNOV en NVOG sluiten aan bij rechtszaak tabaksindustrie

13 februari 2018

Verloskundigen en gynaecologen scharen zich achter de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie. Zwangere vrouwen en hun omgeving moeten beschermd worden tegen de ernstige gezondheidsrisico’s van (mee)roken voor henzelf en hun (ongeboren) kind.

Om de haalbaarheid van de strafvervolging van de vier grootste tabaksproducenten te vergroten, sluiten de KNOV en NVOG aan. Beide organisaties ondersteunen een tabaksontmoediging. De KNOV vanuit het standpunt ‘Rookvrije start’ en de NVOG vanuit het standpunt ‘Een rookvrije samenleving’. Verloskundigen en gynaecologen streven naar een rookvrije omgeving voor alle zwangeren door gerichte voorlichting en persoonlijke begeleiding.

Roken beïnvloedt de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen. Daarnaast vormt roken tijdens de zwangerschap een ernstig risico voor kind en moeder. Roken verhoogt sterk de kans op complicaties in de zwangerschap, zoals een miskraam en groeivertraging. Kinderen van rokende moeders hebben een grotere kans op wiegendood, astma, gedragsproblemen, luchtwegaandoeningen en oorontstekingen.

Aangifte

Strafrechtadvocate Ficq deed in 2016 namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. Hierin wordt de tabaksindustrie ter verantwoording geroepen voor de rol die zij speelt in het doelbewust manipuleren van zowel hun producten als (toekomstige) gebruikers, met als doel zich van een afzetmarkt te verzekeren. De tabaksindustrie maakt zich hierbij schuldig aan strafbare feiten.
Een groeiend aantal partijen waaronder kinderartsen, instellingen voor de verslavingszorg, een aantal ziekenhuizen en huisartsen schaart zich achter het initiatief om aangifte te doen tegen de 4 grootste tabaksfabrikanten, met als doel een strafrechtelijke vervolging.

Specifiek zoeken?