Kick-off Maatschappelijke acceptatie van aandoeningen specifiek voor de vrouw met optimale diagnostiek en behandeling noodzakelijk!

14 oktober 2022

Wij kijken terug op een super geslaagde kick-off van het project Maatschappelijke acceptatie van aandoeningen specifiek voor de vrouw met optimale diagnostiek en behandeling noodzakelijk!op 13 oktober 2022, gefaciliteerd door ZonMW! De avond stond in het teken van de 6 grootste aandoeningen specifiek voor de vrouw; hoe vaak komt het voor, wat zijn de klachten en wat is de (maatschappelijke) impact? Het perspectief vanuit de patiënt kwam aan bod aan de hand van verhalen en een mooi lied. Duidelijk is dat de aandoeningen veel impact hebben op de kwaliteit van leven en op de maatschappij en dat er meer kennis bij vrouwen, zorgverleners en maatschappij nodig is! Verder is uitleg gegeven over het multidisciplinaire project (bedrijfsarts, seksuoloog, huisarts, onderzoeker, Patiëntenfederatie Nederland, gynaecoloog) dat de NVOG start samen met het Kennisinstituut en WOMEN Inc, gefaciliteerd door ZonMw, met als doel een wetenschappelijke implementatie en maatschappelijke agenda vast te stellen. Tot slot zijn we met VWS in gesprek gegaan over welke rol VWS hierin kan betekenen. We hebben duidelijk gemaakt dat er financiële middelen moeten komen voor meer onderzoek naar aandoeningen specifiek voor de vrouw. Wij hopen natuurlijk dat de noodzaak wordt ingezien en dat hier gevolg aan wordt gegeven. Bedankt aanwezigen voor de inspirerende avond. We houden jullie op de hoogte!

 

Specifiek zoeken?