ketenrichtlijn geboortezorg asielzoeksters december 2016

Bijlage 1 bij ketenrichtlijn geboortezorg Asielzoekers zwangerschapsverklaring voor COA en GCA 2016

Bijlage 2 bij ketenrichtlijn geboortezorg Coördinatie zwangere asielzoeksters

Bijlage 3 bij ketenrichtlijn geboortezorg Asielzoekers uitwerking laaggeletterdheid 2016

Bijlage 4 bij ketenrichtlijn Asielzoekers vervoer asielzoekers onder behandeling verloskundig zorgverlener

bijlage 5 bij ketenrichtlijn geboortezorg asielzoeksters afspraken ketenpartners over waterpokken en rode hond

Bijlage 6 bij ketenrichtlijn geboortezorg QA MRSA screening 2016

Deze ketenrichtlijn dient ter begeleiding van zwangere asielzoekster in de asielopvang en is geactualiseerd in april 2014. Evaluatie en wijzigingen: augustus 2015 eindfase 2016. Deze ketenrichtlijn vindt zijn oorsprong in 2010 en is in samenwerking met de in de richtlijn vermelde organisaties tot stand gebracht.

De belangrijkste aanpassingen in de ketenrichtlijn zijn:

  • Indeling van de ketenrichtlijn geboortezorg: De ketenrichtlijn bestaat al een aantal jaar en is in die tijd een aantal keer aangepast.
  • Die aanpassingen zijn (helaas) ook terechtgekomen in de eerste kolom die ‘reguliere werkwijze’ heette. Het gevolg is dat er nu in de eerste kolom geen reguliere werkwijze meer staat. De nieuwe indeling dekt de lading: dit is wat de brancheorganisaties afgesproken hebben als werkwijze voor zwangere asielzoeksters. (zie: schema hoofdtaken en processtappen)
  • Afspraken met de organisaties SIRIZ en FIOM over consult en advies bij onbedoelde/ongewenste zwangerschappen. (zie: fase 1)
  • De richtlijnen voor vervoer zijn explicieter gemaakt. (zie fase: 10, 14 en bijlage 4)
  • Afspraken over MRSA testen. (zie: fase 11 en bijlage 6)]
  • Afspraken over waterpokken en rode hond. (zie: bijlage 5)
  • Aanpassingen in de Coördinatie zwangere asielzoekers. (zie: bijlage 2)