INTRO studie

Intraperitoneale Natural killer cel Therapie bij Recidief Ovarium carcinoom   

DOEL

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe veilig het is om natural killer cellen met en zonder voorbereidende chemotherapie toe te dienen in de buikholte bij vrouwen met teruggekeerde eierstokkanker.

Eierstokkanker is een nare ziekte waarbij bij veel vrouwen de ziekte weer terug keert na de eerste behandeling. Op dit moment krijgen de meeste vrouwen dan opnieuw chemotherapie om een langere overleving te bereiken. Helaas zorgt dit vaak voor veel bijwerkingen en niet voor het volledig verdwijnen van de kanker. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe behandelingen.

Natural killercellen zouden zo’n behandeling kunnen zijn. Natural killercellen zijn afweercellen, die heel gericht kankercellen kunnen doden. Deze cellen zijn al veilig en effectief gebleken bij mensen met leukemie. Met dit onderzoek willen we uitzoeken of het ook veilig gegeven kan worden aan vrouwen met eierstokkanker. In tegenstelling tot bij leukemie patiënten zouden we deze cellen het liefst willen geven zonder voorbereidende chemotherapie. Dit laatste is echter nog niet eerder onderzocht en we weten dus niet of dit ook veilig kan, vandaar dat we u nu vragen om mee te doen aan onderzoek waarin we de toediening van Natural Killer cellen mèt en zonder voorbereidende chemotherapie met elkaar vergelijken.

Hypothese

In deze fase 1 studie zal vooral gekeken worden naar de veiligheid en haalbaarheid van deze experimentele behandeling. We hopen op basis van voorgaand onderzoek dat de NK cellen de tumor cellen zullen aanvallen, waardoor er minder groei van tumorcellen optreedt.

Eindpunten

  • Veiligheid en haalbaarheid van uit navelstreng gekweekte natural killer cellen, die in de buikholte worden toegediend.
  • Proliferatie van de natural killer cellen.
  • Tevens zal worden gekeken naar ziekte specifieke uitkomsten als CA125 en tumorvolume op CT scan.

Inclusie criteria

Patiënten na behandeling van een 1ste intraperitoneal recidief ovarium carcinoom.
Stijging van CA-125 op 2 opeenvolgende tijdspunten met 28 dagen ertussen, met een waarde van 2x nadir boven 35 U/ml.
Leeftijd tussen 18 en 76
Karnofsky >70 %
Verwachte overleving van meer dan 6 maanden
Minstens 28 dagen na laatste kanker behandeling
Geschikt voor laparoscopische katheter plaatsing

Exclusie criteria

Immunosuppressiva gebruik
Actieve infectie, laatste antibiotica minstens 14 dagen geleden
Laparoscopische adhesie score van meer dan 5
Ernstig cardiovasculair lijden
Ernstig pulmonair lijden ( CTCAE III-IV)
Ernstig nierfalen (MDRD <50)
Ernstig leverlijden (serum bilirubine meer dan 2x normaal of transaminases >3x nl)
Ernstige neurologisch of psychiatrisch lijden.
Nederlandse en Engelse taal niet machtig

Randomisatie

Geen.
Patienten zullen geincludeerd worden in een cohort, er zullen 2 cohorten met voorbereidende chemotherapie zijn en twee zonder.

Flowchart behandeling

Voor de patient (zonder chemotherapie) betekent dit:
start studie informatie krijgen, informed consent tekenen en bloedprikken
na ongeveer 2 weken dagopname laparoscopische catheter plaatsing
5 weken na laparoscopie: opname dag 0-2 infusie NK cellen, met bloed prikken
dag 0, 2, 5,7, 9, 12 op dagbehandeling IL 2 injectie door IP port
dag 7 en 12 een buikspoeling gecombineerd met de IL2 injectie
dag 28 dagopname verwijderen IP catheter op OK, met buikspoeling
dag 56 bloedafname
3 en 6mnd ct
Voor de patiënt met chemotherapie betekent dit: 
start studie informatie krijgen, informed consent tekenen en bloedprikken.
na ongeveer 2 weken dagopname laparoscopische catheter plaatsing  (uit het bloed of bij de laparoscopie kan vastgesteld worden dat patiënte niet mee kan doen)
4 weken na laparoscopie opname voor chemotherapie, infusie NK cellen, met om de dag bloed prikken, opname verwacht 14 dagen
dag 0, 2, 5,7, 9, 12 op dagbehandeling IL 2 injectie door IP port
dag 7 en 12 een buikspoeling gecombineerd met de IL2 injectie
dag 28 dagopname verwijderen IP catheter op OK, met buikspoeling
dag 56 bloedafname en afspraak arts
3 en 6 mnd CT en afspraak arts

Follow up schema

Zoals boven beschreven zal patiënte tot dag 28 na infusie een buisje in de buik houden, op dag 56 zal zij gecontroleerd worden en mag andere behandeling gestart of herstart worden.

Aanvullende onderzoeken

CT scan voor start studie en 3 en 6 mnd na natural killer cell infusie.
Voor inclusie zijn HLA bepaling belangrijk, en de laparoscopie.

Verwachte aantal patiënten

12

Accrual

1

Contactgegevens

Het secretariaat gynaecologische oncologie Radboudumc op 024-3616683 of janneke.hoogstad-vanevert@radboudumc.nl

 

INTRO zakkaartje2021
Intro onderzoeksprotocol versie 4 march 2020 TC clean
Intro Informatiebrief+toestemmingsverklaring 26-05-2020clean