Gynaecologen zetten zich in voor betere informatie over bevalling

3 februari 2022

Gynaecologen merken dagelijks dat vrouwen met verkeerde verwachtingen hun bevalling in gaan. Een recente steekproef bevestigt dit. Als de bevalling anders verloopt dan voorgesteld, kan dit leiden tot een traumatische bevallingservaring. Dit is zorgelijk, want dit kan grote gevolgen hebben voor moeder en kind. De NVOG vindt het belangrijk dat vrouwen zich goed voorbereiden en laten informeren om deze negatieve bevallingservaring of zelfs een trauma te voorkomen.

Traumatische bevallingservaring
“Wij merken dat er in Nederland een beeld heerst dat de meeste vrouwen met hun eigen verloskundige thuis bevallen en dat dit een gevoel van falen kan veroorzaken bij vrouwen bij wie dit niet het geval is. We zijn blij dat vrouwen in Nederland kunnen kiezen met wie en waar zij het liefste bevallen. Maar in de praktijk zien we dat het overgrote deel van de zwangeren uiteindelijk wordt overgedragen aan het team van zorgverleners in het ziekenhuis. We weten ook dat een onvoorziene overdracht van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener veel stress kan veroorzaken. Wij vinden dat zorgwekkend, omdat dit kan leiden tot een negatieve of zelfs tot een traumatische bevallingservaring. De kersverse moeder had het zich immers heel anders voorgesteld”, aldus Astrid Vollebregt, voorzitter NVOG. “Traumatische bevallingservaringen kunnen grote gevolgen hebben op de korte en lange termijn. Denk aan een depressie, angst voor een volgende bevalling en een negatief effect op de hechting tussen moeder en kind. Dit is iets dat wij graag willen voorkomen”.

83% van de vrouwen bevalt in het ziekenhuis
Het beeld dat bevallen met je eigen verloskundige heel normaal is, strookt niet met de werkelijkheid. In Nederland hebben we een uniek systeem, waarbij 90% van de zwangeren start bij de verloskundige en 83% uiteindelijk van haar eerste kindje in het ziekenhuis bevalt onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Astrid Vollebregt: “Uit een recente steekproef onder 100 zwangeren en net bevallen vrouwen blijkt dat 78% van hen niet wist hoeveel vrouwen in het ziekenhuis bevallen. En 55% van hen gaf aan dat zij hierover beter geïnformeerd had willen worden. Als zorgverleners moeten we dit dus beter doen”. 

Goed geïnformeerd bevalt beter
Als NVOG vinden wij het belangrijk dat zwangere vrouwen goed voorbereid en geïnformeerd zijn. Zo kunnen zwangeren een weloverwogen keuze maken over waar zij het liefst willen bevallen en zich goed voorbereiden voor als het toch anders loopt dan verwacht. De NVOG wil hier, samen met andere zorgverleners, een belangrijke rol in spelen en de zwangere handvatten geven om zich goed voor te bereiden. Op de website deGynaecoloog.nl staat meer informatie en cijfers over Zwanger en bevallen en geven we tips over wat een zwangere zelf kan doen, zoals het stellen van ‘3 belangrijke vragen’ aan haar zorgverlener.

Specifiek zoeken?