‘Goede Start Tafel’ steunt ‘Rookvrije Start’

20 april 2023

De gezamenlijke partijen in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein steunen de campagne Rookvrije Start. Via de ‘Goede Start Tafel’, waarin ook de NVOG is vertegenwoordigd, roepen ze professionals in de genoemde sectoren op om naast (aanstaande) ouders die roken te gaan staan, hen te motiveren om te stoppen met roken en te verwijzen naar erkende stoppen-met-rokenbegeleiding.

Met deze campagne helpt de Taskforce rookvrije start alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zwangerschap en het opgroeiende kind, om bijvoorbeeld het gesprek met de ouders aan te gaan, verwijzen naar coaches en het aanbieden van e-learnings. Ga naar www.rookvrijestart.nl voor meer informatie, materialen en scholing over een stoppen-met-roken gesprek.

Voor meer informatie:
Nieuwsbericht website: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/zorg-voor-een-rookvrije-start-laat-de-kans-niet-liggen-om-het-gesprek-over-roken-aan-te-gaan/

Deze campagne wordt gesteund door de NVOG, Pharos, KNOV, GGD GHOR, AJN, CPZ, V&VN, Kansrijke Start, Patiëntenfederatie Nederland, Actiz, NVK, BO Geboortezorg, NCJ, Federatie van VSV’s .

Specifiek zoeken?