Gezocht: Voorzitter Pijlerbestuur Foetomaternale Geneeskunde

10 oktober 2023

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) staat voor de beste zorg voor vrouwen in elke levensfase. Binnen de NVOG zijn er verschillende kansen om actief betrokken te zijn bij de toekomst van vrouwenzorg in Nederland. Zo zijn er werkgroepen en commissies. Deze zijn verdeeld in Pijlers en Koepels, met een focus op respectievelijk vakinhoud en beleidsorganisatie.

NVOG zoekt Voorzitter Pijler Foetomaternale Geneeskunde

Het bestuur van de NVOG is op zoek naar een voorzitter voor het bestuur van de Pijler Foetomaternale Geneeskunde (FMG). Dit in verband met het aflopen van de tweede zittingstermijn van de huidige voorzitter per 1 januari 2024.

Met de snel veranderende en veeleisender wordende omgeving, waarin ook de NVOG als wetenschappelijke vereniging voor gynaecologen zich bevindt, worden ook andere eisen gesteld aan de voorzitters van de koepels en pijlers. In tegenstelling tot de werving van eerdere pijlervoorzitters, waarbij het pijlerbestuur mogelijke kandidaten zelf benaderde, heeft het NVOG bestuur ervoor gekozen om breed onder de leden te werven.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan verzoeken wij u dit vóór 15 november a.s. kenbaar te maken via bestuurssecretriaat@nvog.nl.

Het functieprofiel van de bestuursfunctie kunt u vinden op deze pagina.

Specifiek zoeken?