Gezocht: visiteurs voor de commissie kwaliteitsvisitatie NVOG

5 september 2023

De commissie kwaliteitsvisitatie van de NVOG is in verband met het reglementair aftreden van huidige leden doorlopend op zoek naar enthousiaste en bij kwaliteit betrokken collegae, met aandachtsgebied perinatologie, oncologie, voortplantingsgeneeskunde of urogynaecologie/benigne gynaecologie.

Commissie kwaliteitsvisitatie
Jaarlijks worden ongeveer 24 algemene ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s gevisiteerd. De visitatiecommissie bestaat uit rond de 20 leden en per visitatie wordt een visitatiecommissie ad hoc samengesteld, met tenminste twee, bij voorkeur drie praktiserende leden met verschillende aandachtsgebieden.

De NVOG maakt sinds 2016 gebruik van de webbased visitatietool Exata. Het systeem ondersteunt zowel de te visiteren gynaecologen als de visiteurs en het bureau NVOG bij de voorbereiding en uitvoering van de visitatie. Het systeem is gebruiksvriendelijk van opzet, altijd toegankelijk en geeft de gebruiker zicht op het proces van de visitatie.

Ontwikkelingen in de komende jaren

 • uitwerken en implementeren van de toekomstvisie op visiteren opgesteld door de FMS met een focus op patientenperspectief en vakgroepfunctioneren.
 • benchmarking en evaluatie van de huidige normen en vragenlijsten voor de ZBC’s en UMC’s;
 • blijvende aandacht voor het beperken van de administratielast betreffende de visitatie;
 • blijvende aandacht voor het professionaliseren van de (gespreks)vaardigheden van de visitatoren middels trainingen.
 • het Bureau zal continue monitoren of het digitale visitatiesysteem efficiënter en/of gebruiksvriendelijker kan.

Werkbelasting visiteur
De werkzaamheden bestaan uit:

 • gemiddeld 3 tot 4 kwaliteitsvisitaties per jaar (halve/hele dag op locatie);
 • voorbereiding op de kwaliteitsvisitaties;
 • er is standaard secretariële ondersteuning voor de rapportage van de kwaliteitsvisitatie;
 • presentatie rapportage kwaliteitsvisitaties in de plenaire visitatie commissie, voornamelijk door de voorzitter van de visitatiecommissie ad hoc;
 • 5 plenaire vergaderingen per jaar, waarvan 2 fysiek en 3 digitaal (donderdagen van 15.00 tot 18.00 uur);
 • eenmalig een visitatietraining georganiseerd door het kennisinstituut (vergoed) en eenmalig (onbezoldigd) als toehoorder mee met een visitatie.

Profiel
Wij zoeken gynaecologen (tenminste 5 jaar werkzaam als gynaecoloog) in alle aandachtsgebieden en met urgentie Perinatologie.
Gynaecologen uit niet opleidingsziekenhuizen, kleinere algemene ziekenhuizen of academie zijn meer dan welkom om te reageren op de vacature, zodat een goede mix van de beroepsgroep ontstaat binnen de PVC.

De huidige visiteurs geven aan dat het doen van visitaties een sterk positief effect heeft op de eigen praktijkvoering en het kwaliteitsbesef! Voor meer informatie willen we je ook verwijzen naar het NTOG artikel ‘De kwaliteitsvisitatie: de zorg voor kwaliteit leidt tot kwaliteit van zorg!’ (2020, nr. 7) en naar Commissie Visitatie.

Procedure
Wanneer de kandidaat voldoet aan het profiel dan wordt hij/zij uitgenodigd voor een online gesprek met (een deel van) het bestuur van de Commissie kwaliteitsvisitatie. In dit gesprek zal nader worden uitgelegd wat het visiteren inhoudt en welke verplichtingen de taak als visiteur met zich meebrengt. De kandidaat kan naar aanleiding van dit gesprek beslissen zijn/haar kandidatuur al dan niet in te trekken. Na deze selectie wordt een voorstel gedaan aan de leden van de commissie Visitatie over op te nemen nieuwe visitatoren. Vervolgens volgt bekrachtiging door het bestuur van de NVOG. De aanstelling geldt voor minimaal 3 en maximaal 6 jaar. Er is een vacatieregeling van toepassing per kwaliteitsvisitatie.

Geïnteresseerd?
Belangstellenden kunnen een reactie, inclusief motivatie en CV, per e-mail zenden aan: carolienkanne@nvog.nl t.a.v. de heer Alec Malmberg, voorzitter commissie Visitatie.

Gezocht: visiteurs voor de commissie kwaliteitsvisitatie NVOG

Specifiek zoeken?