E-learning HIPEC

Februari 2023

Sinds maart 2019 is Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) in combinatie met interval debulking geïndiceerd bij vrouwen met stadium III ovariumcarcinoom. Deze behandeling wordt in tien Nederlandse ziekenhuizen verspreid over het land aangeboden. Tijdens een 3-jarig implementatietraject, gefinancierd door KWF, stonden een veilige en voor alle patiënten toegankelijke introductie van HIPEC centraal. Als onderdeel van de implementatie werd een consensusstudie uitgevoerd. Via de Delphi-methode werd er consensus bereikt over technische aspecten van de HIPEC procedure, indicatiestelling en perioperatieve zorg in Nederland. Deze consensusstudie heeft er toe geleid dat ongewenste variatie tussen de ziekenhuizen geminimaliseerd wordt.

Om te waarborgen dat de afspraken over de uitvoering van HIPEC, indicatiestelling en perioperatieve zorg bekend blijven, is er een leerzame en interactieve e-learning ontwikkeld. Op deze manier kunnen huidige en nieuwe collega’s op een uniforme manier worden getraind.

Bezoek de e-learning

Help mee om de kennis te verspreiden door de e-learning te delen binnen het huidige HIPEC-team en toekomstige nieuwe leden in uw centrum. Wilt u de e-learning op de website van het centrum waarin u werkzaam bent plaatsen? Neem dan contact met ons op via OVHIPEC@nki.nl

E-learning HIPEC

Specifiek zoeken?