Draagvlakenquête ZonMw DO/GGG 2023 staat nog open tot 5 juni a.s.

1 juni 2023

De draagvlakenquête voor de studies ZonMw Doelmatigheidsonderzoek (DO) Open ronde 2025 en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) Open ronde 2025  staat nog open tot maandag 5 juni a.s. !!!

(Via deze link gaat u naar het overzicht van de studievoorstellen en aangeleverde achtergrondinformatie: https://nl.surveymonkey.com/r/draagvlak2023)

Na een voorselectie door de pijlers hebben de Koepel Wetenschap en de werkgroep Kwaliteitscirkel in gezamenlijk overleg 9 studievoorstellen gekozen voor verdere uitwerking en indiening voor de ZonMw Doelmatigheidsonderzoek (DO) Open ronde 2025 en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) Open ronde 2025. Om te toetsen of er draagvlak is voor deze studievoorstellen, wordt een draagvlakenquête uitgevoerd onder haar leden.

De projectvoorstellen zijn verdeeld naar aandachtsgebied/pijler. Bij vraag 2 van deze enquête maakt u een selectie voor het betreffende aandachtsgebied, waarna u doorgaat naar de bijbehorende projectvoorstellen.

Als u meerdere aandachtsgebieden wilt beoordelen, dient u de enquête telkens opnieuw in te vullen.

Link naar draagvlakenquête: https://nl.surveymonkey.com/r/draagvlak2023

 

Specifiek zoeken?