Declareren cytogenetisch onderzoek man

20 april 2023

Indien er sprake is van een herhaalde miskraam dan kán er een indicatie zijn voor cytogenetisch onderzoek bij de vrouw én de man. De indicatie is afhankelijk van de leeftijd van de vrouw en de familie-anamnese. Dit staat (al jaren) beschreven in de richtlijn herhaalde miskraam. De BBC heeft gemerkt dat er wat onduidelijkheid is in het veld over hoe de kosten van het cytogenetisch onderzoek bij de man wordt gedeclareerd.

Cytogenetisch onderzoek valt onder artikel 2 van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Dat houdt in dat alleen vergunninghouders deze zorg en diagnostiek mogen verrichten. Het lab genetica declareert deze zorg direct bij de zorgverzekeraar van de man. De zorg valt dus niet onder een DOT vanuit de gynaecologie. Heb je hier vragen over? Mail dan naar bbc@nvog.nl

Specifiek zoeken?