Informatie Voortgangstoets

De domeinen die getoetst worden, zijn:

 • obstetrische perinatologie
 • benigne gynaecologie (algemeen en urogynaecologie)
 • voortplantingsgeneeskunde, endocrinologie en fertiliteit
 • oncologie
 • maatschappelijke factoren

De vragen zijn gebaseerd op informatie uit:

 • recente NVOG richtlijnen, indien deze niet voorhanden zijn wordt een enkele keer ook verwezen naar RCOG guidelines of NICE guidelines
 • leerboeken (bijv Williams, Heineman, MOET manual)
 • actuele studies (vooral van Nederlandse bodem)
 • actualiteiten (Medisch Contact), relevante wet- en regelgeving
 • landelijke opleidingsdagen
 • oude vragen

Vraagtekenoptie

In de voortgangstoets zit bij de antwoordopties de mogelijkheid om een vraagteken of ‘weet niet’ in te vullen. Hierdoor hoeven AIOS niet te gokken als ze het antwoord echt niet weten. Het invullen van een vraagteken levert geen aftrek van punten op. Sommige mensen denken dat je alle vragen moet beantwoorden om een zo hoog mogelijk cijfer te halen en dat je daarom beter kunt gokken dan een vraagteken in te vullen. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat dit niet  waar is. Het beste cijfer wordt gehaald door alleen de vragen in te vullen waarvan je tenminste één antwoordoptie met zekerheid kunt wegstrepen (‘educated guess’).

Normering

Omdat de toets elk jaar samengesteld wordt uit voornamelijk nieuwe vragen fluctueert de moeilijkheidsgraad per jaar. Om die reden is er geen vaste norm maar een relatieve norm. De normering die dit jaar gehanteerd gaat worden is: Alle scores van jaar 4-5-6 worden samengenomen en de p60 hiervan representeert een 5.5. Voor elk lager jaar (jaar 1-2-3) wordt de norm met 3% naar beneden bijgesteld*. Dit is een bijgestelde minder strikte normering dan vorig jaar in de uitslag van de voortgangstoets werd gepresenteerd.

Jaargroep

Vanwege zwangerschapsverloven, korting en parttime werken is het soms lastig om te bepalen in welk opleidingsjaar een AIOS zich bevindt. Dit kan belangrijk zijn omdat de normering per jaargroep gaat. Voor jaar 4-5-6 maakt het overigens niet uit, aangezien voor deze jaren een zelfde normeringsberekening wordt gehandhaafd (zie uitleg hierboven).

Grofweg geldt: korting verleent voor de opleiding betekent hoger instromen (bij een jaar korting bevindt de AIOS zich in opleidingsjaar 2 aan het begin van de opleiding). Een zwangerschapsverlof stelt de opleiding met 4 maanden uit. Parttime werken verlengt de opleiding. Het aantal parttime gewerkte jaren moet gedeeld worden door de parttimefactor: stel de AIOS werkt 90%: dan doet deze 1.1 jaar over een opleidingsjaar.

De voortgangstoetscommissie kan adviseren bij het berekenen van het opleidingsjaar, maar het eindoordeel ligt bij de universitaire opleider.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze e-mailen naar secretaris@nvog-vago.nl of kenbaar maken via je clustervertegenwoordiger.

Veel succes met de voorbereidingen en met het maken van de toets!