Verplichte cursussen

Cobra Alpha Training

Inhoud: het gehele basale chirurgische palet zal de revue passeren.  Zowel chirurgische als endoscopische technieken (laparoscopie en hysteroscopie) worden besproken. Naast theoretische achtergronden (indicaties, complicaties) ligt het accent op kennismaking met instrumentarium en het oefenen van endoscopische vaardigheden op oefenopstellingen. De oefeningen worden gemeten op snelheid en vaardigheid en worden bijgehouden in een logboek.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e jaar
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: tweemaal per jaar op een woensdag en donderdag in juni en november
Kosten: 500 euro, dit is inclusief lunch, stadswandeling en diner
Locatie: LUMC, Leiden
Aanmelding: https://www.boerhaavenascholing.nl/

Cursus Foetale Bewaking

Inhoud: de basale aspecten van de foetale oxygenatie, circulatie en het zuurbase evenwicht komen aan bod. Inzicht in de techniek en interpretatie van de meest gebruikte vorm van foetale bewaking, de cardiotocografie (CTG), eventueel in combinatie met STAN. Ook wordt aandacht geschonken aan het belang van de kwaliteit van de registratie, en aan de techniek en interpretatie van Doppler flow signalen van uteriene en foetale bloedvaten. Met name zal er aandacht zijn voor praktische aspecten: hoe vaak herhalen we een CTG of Doppler-meting, wat is het beleid bij ‘minder leven’, wat doen we met de druklijn, etc.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e jaar
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: jaarlijks op donderdag en vrijdag in januari
Kosten: 335 euro, dit is inclusief lunch en diner in restaurant Tout a Fait
Locatie: Maastricht UMC
Aanmelding: stuur een e-mail naar secretariaathoofdopleider.obgyn@mumc.nl

Echocursus

Inhoud: deze cursus biedt u een theoretische basis en een leidraad om de beginselen van de echoscopie in de kliniek onder de knie te krijgen. De cursus is een combinatie van zelfstudie, het aanleggen van een portfolio en het maken van e-learning opdrachten. Het geheel wordt afgesloten op de terugkomdag, waar het portfolio wordt beoordeeld.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e en 2e jaar, maar ook ouderejaars en gynaecologen zijn welkom om mee te doen
Aantal dagen: 1 terugkomdag na afronden van casuïstiek in portfolio
Datum: de cursus kan op elk moment gestart worden, na het afronden van het portofolio kan de cursist zich aanmelden voor de terugkomdag.  Deze terugkomen zijn bedoeld voor verdieping van de stof en om de portfolio’s en problemen in de praktijk te bespreken
Kosten: 350 euro, dit is inclusief de terugkomdag en exclusief het leerboek ‘echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’ van Vugt et al.
Locatie: LUMC, Leiden
Aanmelding: http://www.echocursus.net/

Basiscursus laparoscopie en hysteroscopie

Inhoud: in de basiscursus worden de basisvaardigheden van de laparoscopie en hysteroscopie geleerd. Het advies is voor het starten van laparoscopieën en hysteroscopieën deze cursus te volgen.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e jaar
Locatie: Beide cursussen zijn lokaal geregeld.  Inschrijving verloopt dan ook via je eigen OOR
Aanmelding: via je eigen OOR, vraag zo nodig je VAGO clustervertegenwoordiger

MOET Provider Course

Inhoud: het doel van de cursus is het verhogen van de overlevingskansen voor zwangere en hun (ongeboren) kind en het verlagen van het risico op (blijvende) schade bij hen door het optimaliseren van obstetrische hulpverlening in Nederland. Het is een hands on cursus gericht op het aanleren van gestructureerde aanpak van onderzoek, behandeling en coördinatie. De cursus heeft een multidisciplinaire opzet en wordt gegeven door gynaecologen en anesthesisten aan gynaecologen, anesthesisten, eerste hulpartsen en verloskundigen De organisatie werkt met een groeiend instructeurskader dat geheel uit vrijwilligers bestaat. De instructeurs zijn allen MOET en/of ATLS getraind en hebben een aanvullende didactische scholing ontvangen. Zij worden bijgestaan door een team onderwijskundigen. De verhouding instructeur/cursist per cursus is zeer hoog (1 op 2). Bij het behalen van de cursusdoelen wordt een internationaal geldig certificaat verstrekt voor een periode van 4 jaar.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: tweede helft van de opleiding
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: meerdere data per jaar, zie website (www.moetcursus.nl)
Kosten: 1545 euro, dit is inclusief koffie/thee/lunches en cursusdiner op de eerste avond, doch exclusief het cursusboek
Voorbereiding: voorafgaand aan de tweedaagse face to face cursus is een e-learning module toegevoegd, waardoor druk op de cursus kan worden verminderd en de voorbereiding beter aansluit bij het hedendaagse interactieve leren. De VLE zal ongeveer 10 uur in beslag nemen. Let op: kandidaten die voorafgaand aan de cursus niet de gehele VLE hebben doorlopen, zullen slechts als toehoorder, en niet als cursist, aan de cursus kunnen deelnemen. Na de cursus ontvangt men in dat geval een auditor certificaat.
Ter voorbereiding op de cursus dient u het MOET Manual te bestuderen. Tijdens de cursus zelf is hier geen gelegenheid meer voor. De studiebelasting voor het doornemen van de MOET Manual is 20 tot 40 uur en wij raden u aan tijdig met de voorbereiding te beginnen.
Dit manual is te bestellen via onderstaande link bij Cambridge University Press: Cambridge University Press of bij www.bol.com, isbn: 9781107675346
Locatie: Stichting MOET NL, ALSG Opleidingscentrum: Spoorlaan 171-06, Tilburg
Aanmelding: https://moetcursus.nl/provider-course

Landelijke Opleidingsdagen (LOD)

Inhoud: jaarlijks wisselende onderwerpen
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: elk jaar is het verplicht op één van de dagen aanwezig te zijn
Aantal dagen: 1 dag
Datum: jaarlijks op de 2e donderdag en 2e vrijdag van december
Kosten: 190 euro, dit is inclusief het diner op donderdagavond en 1x per 2 jaar de feestavond op donderdagavond
Locatie: van der Valk Hotel Houten
Aanmelding: via de link bij de email die je ontvangt van de Commissie Cursorisch Onderwijs

Gynaecongres

Inhoud: het wetenschappelijk programma van het voorjaarscongres is gekoppeld aan de succesvolle pijlerdagen waarbij de pijlers bepalend en verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke inhoud van de congresdag. Het voorjaarscongres heeft de naam Gynaecongres – Pijlerdagen. Per congres dag verzorgen één grote en één kleine pijler parallel de wetenschappelijke inhoud. Zo komen alle vier de pijlers tijdens het congres aan bod. Dat is interessant voor de leden en zo krijgen de dagen ook een meer interdisciplinair en interprofessioneel karakter, omdat ook geïnteresseerde vakgenoten van aanpalende specialismen en andere disciplines als verloskundigen, oncologieverpleegkundigen en fertiliteitsartsen de Gynaecongres – Pijlerdagen kunnen bezoeken. De wetenschappelijke inhoud van het najaarscongres wordt ingevuld door de vier koepels.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: iedere AIOS dient elk jaar verplicht één van de twee congressen te bezoeken
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: jaarlijks in mei en november
Kosten: 280 euro voor beide dagen, dit is exclusief 65 euro voor het diner en de feestavond
Locatie: het voorjaarscongres vindt jaarlijks plaats in het Van der Valk Hotel Utrecht en het najaarscongres in Theater Flint Amersfoort
Aanmelding: via www.gynaecongres.nl. Let op, je dient je apart aan te melden voor het diner en de feestavond (zie website)