Overige cursussen

Basiscursus Colposcopie

Inhoud: de 2-daagse basiscursus colposcopie is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse AIOS gynaecologie en gynaecologen die zich willen bekwamen in colposcopisch onderzoek. Tijdens de twee dagen komt alle basiskennis uitgebreid aan bod door middel van voordrachten, afgewisseld met interactieve sessies waarbij u zelf colposcopie- maar ook cytologie/histologiebeelden leert herkennen. Er wordt ingegaan op de anatomie, het ontstaan van cervicale en vaginale afwijkingen en het management van vrouwen die zijn doorverwezen met afwijkende uitstrijkjes.
De tweede dag worden bijzondere patiëntencategorieën behandeld, ook weer afgewisseld met interactieve colposcopiesessies. Aan het einde van de cursus kunt u goed beslagen aan de slag in de colposcopiekliniek.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: voor start verrichten van colposcopiën
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: tweemaal per jaar in juni en november
Kosten: 395 euro inclusief cursusmateriaal, lunches, koffie, thee
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
Aanmelding:  https://www.stichting-oog.info/cursussen/colscopiecursus

Cursus Vulvapathologie

Inhoud: de cursus vulvapathologie is bedoeld voor gynaecologen, dermatologen en AIOS gynaecologie/dermatologie die zich verder willen bekwamen in de diagnostiek en behandeling van vulvapathologie. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan zowel functionele anatomie als etiologie van afwijkingen. In interactieve sessies worden de meest voorkomende, maar ook de zeldzamere ziektebeelden van de vulva behandeld. Zowel etiologie als diagnostiek en behandeling komen hierbij aan bod.
Aan het eind van de cursus bent u in staat diverse ziektebeelden van de vulva te diagnosticeren en te behandelen volgens de huidige inzichten.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen voorkeur
Aantal dagen: 1 dag
Datum: tweemaal per jaar in januari en oktober
Kosten: 250 euro, dit is inclusief een exemplaar van het Nederlands Leerboek Vulvapathologie (van W.I. van der Meijden en W.A. ter Harmsel) en overig cursusmateriaal en de kosten voor lunch, koffie, thee.  Het leerboek ontvangt u op de dag van de cursus
Locatie: Van der Valk Breukelen
Aanmelding: https://www.stichting-oog.info/cursussen/cursus-vulvapathologie

Hysteroscopiecursus voor arts-assistenten

Inhoud: De hysteroscopiecursus voor arts-assistenten is een tweedaagse cursus met als doel het overdragen van theoretische en praktische kennis op het gebied van de hysteroscopie. Op dag 1 worden presentaties afgewisseld met live surgery. De onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. de poliep, het myoom, de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies bij een normaal cavum, de zwangerschapsrest, de niche, het septum en het Asherman syndroom. De behandeling van deze (intracavitaire) pathologie wordt live getoond van de behandelkamer met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op dag 2 kunnen de deelnemers ervaring op doen en oefenen met divers hysteroscopisch instrumentarium (bipolaire lis, morcellator, snaar) van verschillende fabrikanten op modellen en simulatoren in het skillslab. De faculty bestaat uit ervaren hysteroscopisten uit verschillende centra in Nederland.
Datum: laatste donderdag en vrijdag van november
Locatie: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Aanmelding: via sandra.schoonderbeek@catharinaziekenhuis.nl

SAVE’r cursus

Inhoud: de SAVE’r cursus is een intensieve 1-daagse cursus en is in samenwerking met een aantal ziekenhuizen in Nederland ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor AIOS, ANIOS, AIGT en 2e lijns verloskundigen.  De cursus heeft als doel het verminderen van de kans op perinatale en maternale morbiditeit en mortaliteit door het systematisch en geprotocolleerd leren oplossen van acute obstetrische situaties.
Door interactief didactische onderbouwing van het beleid bij calamiteiten wordt aangeleerd te allen tijde om hulp te vragen, niet in paniek te raken en overzicht over de situatie te behouden. In een gecontroleerde, gesimuleerde omgeving (skillslabs) kan ervaring worden opgedaan met het effectief oplossen van noodsituaties waarbij de moeilijkheidsgraad kan worden aangepast aan de vorderingen en kan direct feedback worden gegeven.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: jaar 1 (of als ANIOS)
Aantal dagen: 1 dag
Datum: meerdere data per jaar, zie website
Kosten: 675 euro, dit bedrag is inclusief een lunch en uitrijkaart
Locatie: Medsim, Dominee Theodor Fliednerstraat 1, Eindhoven
Aanmelding: https://www.medsim.nl/saver/

Cursus Stuitligging en Schouderdystocie

Inhoud: de minder goede uitkomst van de vaginale stuitbevalling in Hannah’s omstreden studie wordt wel toegeschreven aan niet goed opgeleide gynaecologen (Erkkola, Finland). Dat er minder vaginale stuitbevallingen plaatsvinden, onderstreept de noodzaak om de gewenste vaardigheden op peil te houden, onder meer door regelmatige oefening op het fantoom. Het begeleiden van de stuitbevalling zal altijd de taak van de gynaecoloog blijven: niet alleen bij de onverwachte stuit of de tweede van een tweeling, maar ook bij de keizersnede zullen de handgrepen van de vaginale stuit nodig blijven om letsel te voorkomen.
Mits objectief voorgelicht zullen er altijd vrouwen kiezen voor een vaginale stuitbevalling. Zij moeten kunnen vertrouwen op handvaardige gynaecologen die terecht zelfvertrouwen uitstralen. In derdewereldlanden zal de vaginale stuitbevalling vaak onontkoombaar blijven.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitwendige versie en het probleem van de schouderdystocie. Uitwendige versie heeft weer een prominentere rol in de verloskundige praktijk gekregen. Deze cursus beoogt theorie en praktijk hiervan diepgaand te behandelen, ook door fantoom- oefeningen onder begeleiding van enthousiaste en ervaren gynaecologen.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 1 dag
Datum: jaarlijks eerste of tweede vrijdag in maart
Kosten: 270 euro, dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart en cursusklapper
Locatie: Thuiszorg organisatie ActiVite , gelegen aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis, het voormalige Rijnland ziekenhuis, locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 8,  Leiderdorp
Aanmelding: http://www.onderwijsrijnland.nl/index.php/agenda-3/agenda-2018/25-algemeen/139-praktische-cursus-stuitligging-en-schouderdystocie of stuur een e-mail 30 dagen voor de cursus naar: info@onderwijsrijnland.nl

Cursus Operatieve Verloskunde

Inhoud: deze cursus is het vervolg op de cursus praktische cursus stuitligging en schouderdystocie. De cursus beoogt theorie en praktijk diepgaand te behandelen, speciaal door fantoomoefeningen onder begeleiding van ervaren trainers en het hechten van de totaalruptuur op varkens-sfincters en een Masterclass Hemorrhagia post partum (HPP).
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 1 dag
Datum: jaarlijks eerste of tweede vrijdag in oktober
Kosten: 270 euro, dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart en studieklapper
Locatie: Thuiszorg organisatie ActiVite , gelegen aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis, het voormalige Rijnland ziekenhuis, locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 8,  Leiderdorp
Aanmelding: http://www.onderwijsrijnland.nl/index.php/agenda-3/agenda-2018/25-algemeen/128-praktische-cursus-operatieve-verloskunde of stuur een e-mail 30 dagen voor de cursus naar: info@onderwijsrijnland.nl

New Born Life Support

Inhoud: de 1-daagse cursus bestaat uit lezingen over de fysiologie, opvang van pasgeborenen, speciale gevallen en intubatie. Voor aanvang van de cursus dient het Nederlandstalige boek uitgebreid doorgenomen te worden. Tevens is er een vaardigheidstraining in de praktische luchtwegondersteuning, het verkrijgen van toegang tot de circulatie en medicatie, uitleg over de resuscitaire en hartmassage. Ook is er ruimte in de cursus voor het oefenen van zogenaamde scenario’s waarbij de vaardigheden in de opvang geoefend kunnen worden in een realistische nabootsing van een casus onder leiding van een ervaren instructeur.
Tijdens de cursus wordt u begeleid door een groep instructeurs, de “faculty”. Dit zijn medisch specialisten en paramedici met uitgebreide ervaring op het gebied van opvang van pasgeborenen die daarnaast intensief didactisch geschoold zijn.
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en praktisch examen. Bij het succesvol afsluiten van de cursus ontvangt men een NLS® -Provider certificaat  dat internationaal erkend wordt door de Resuscitation Council (UK).
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e jaar
Aantal dagen: 1 dag
Datum: meerdere data per jaar, zie website (onderstaande link)
Kosten: 495 euro, dit is inclusief lunch, exclusief het cursusboek
Locatie: Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen, Alphenseweg 2H, Riel
Aanmelding: https://www.sshk.nl/cursussen/newborn-life-support/

Third and Fourth Degree Perineal Tears & Episiotomy (Sultan cursus)

Inhoud: obstetrisch sfincter letsel is een belangrijke oorzaak van anale incontinentie. Er is steeds meer bewijs dat zorgverleners onvoldoende in staat zijn om anaal sfincter letsel te herkennen en herstellen. In deze cursus wordt de theorie behandeld en ‘hands-on’ geoefend met diverse rupturen en technieken om deze te herstellen.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 1 dag
Datum: meerdere data per jaar, zie onderstaande link
Kosten: 310 pond, includes online access to video library (Diagnosis and Repair of Acute Obstetric Perineal Trauma), Online Course Handbook & a copy of the Perineal and Anal Sphincter Trauma Text book given on the day of course
Locatie: Croydon University Hospital, Postgraduate Medical Centre (PGMC), Yellow Zone
Aanmelding: https://www.perineum.net/course/third-and-fourth-degree-perineal-tears-and-episiotomy/2

WOG-cursus Gynaecologische Oncologie

Inhoud: met deze cursus laten we gynaecologen en assistenten in opleiding tot gynaecoloog (aios) op een kritische wijze kennis maken met de richtlijnen en de State-of-the-Art betreffende de diagnostiek, behandeling en follow-up van gynaecologische tumoren.
De cursus bestaat uit vier tumorspecifieke modules, namelijk cervix-, ovarium-, endometrium- en vulvacarcinoom. De deelnemers wordt gevraagd zich actief voor te bereiden op de cursus, waarbij de casuïstiek en referentieliteratuur ruim van te voren wordt toegezonden. Tijdens de cursus wordt deze casuïstiek verder uitgewerkt in kleine groepjes onder begeleiding van 2 tutoren. Nadien wordt een State-of-the-Art overzicht gegeven van de betreffende module. Daarnaast zijn er diverse presentaties die voor de gynaecologische oncologie relevant zijn: beeldvorming, radiotherapie, chemotherapie, rol van de minimaal invasieve chirurgie, erfelijkheid, palliatieve zorg, wetenschappelijk onderzoek, nazorg en follow-up na kanker.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: tweede helft van de opleiding
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: jaarlijks in februari
Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt

Gynaecoloog/fellow/casemanager 1 pers. kamer € 871
Gynaecoloog/fellow/casemanager 2 pers. kamer € 781
Aios 1 pers. kamer € 595
Aios 2 pers. kamer € 561

Locatie: Kasteel Vaeshartelt, Maastricht
Aanmelding: https://www.scem.nl/agenda/fields-3.html

Advanced Suturing Course

Inhoud: dit is een praktische vaardigheidstraining voor chirurgen, gynaecologen en urologen in opleiding.  De cursus heeft tot doel het praktisch bijbrengen van de gevorderde chirurgische technieken met betrekking tot het knopen, hechten en aanleggen van anastomoses in zowel de open als laparoscopische chirurgie. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende hechtmaterialen en naalden. De cursisten krijgen na afloop van de cursus gedurende 6-8 weken de box met het laparoscopisch instrumentarium mee naar huis om zich thuis verder te bekwamen in de aangeleerde technieken. Na 8 weken is er een evaluatie dag waar de vorderingen worden gemeten en de vaardigheden zondig kunnen worden gecorrigeerd.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: tweede helft van de opleiding
Aantal dagen: cursusdag en terugkomdag
Datum: meerdere data per jaar, zie onderstaande link
Kosten: 950 euro voor twee cursusdagen inclusief het gebruik van de oefenbox met laparoscopisch instrumentarium gedurende 6 weken
Locatie: VUmc Amsterdam of Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Aanmelding: https://www.vumc.nl/onderwijs/map/cat-vakinhoudelijke-scholing/cat-cat-vak-algemeen/ASC/

APOG

Inhoud: de Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie is een jaarlijkse 2-daagse cursus waarin aandoeningen  in de gynaecologie en verloskunde met een belangrijke psychosociale en/of psychische component centraal staan. De cursus is kleinschalig en praktisch georiënteerd; in kleine groepen wordt casuïstiek besproken en worden de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor lastige gesprekken verfijnd.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: jaarlijks in maart
Kosten: 425 euro, dit is inclusief lunch, koffie/thee, borrel en driegangen diner de eerste dag, hotelovernachting in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst (1-persoonskamer) en ontbijt, lunch en koffie/thee de tweede dag
Locatie: Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Aanmelding: http://apog.wpog.nl/category/cursussen/

Beeldvormende Technieken in de Gynaecologie

Inhoud: dankzij de voortschrijdende technologie is het mogelijk geworden de diagnostiek van gynaecologische aandoeningen met uitgebreide beeldvorming tegemoet te treden. Hoewel de gynaecologen vooraan liepen om met de (vaginale) echografie uitgebreide beeldvormende diagnostiek toe te passen is daar thans de 3D echografie, de CT en de MRI aan toegevoegd. Sterker, de mogelijkheden lijken onbeperkt te zijn geworden. Maar wanneer passen we wat toe en  bij welke indicatie. Is de gewone (vaginale) echografie nog wel de goud standaard in de handen van de gynaecoloog? Of moeten we de hulp inroepen van de radiodiagnost om de diagnose endometriose te stellen? Moet elke myoomenucleatie vooraf gegaan worden door een MRI? Kan cavumpathologie  beter voortaan met 3D echo worden vastgesteld? Kortom, er dient een goede balans gevonden worden tussen de verschillende beeldvormende technieken die de gynaecoloog kan aanroepen. Kennis van en achtergrond naar betreffende technologie zal in deze cursus aan bod komen. Vanuit diverse klinische invalshoeken zal de cursist in interactieve sessies wegwijs worden gemaakt in het wel en wee van de diverse nieuwste beeldvormende technieken om straks in de klinische praktijkvoering weer beslagen ten ijs te kunnen komen.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 1 dag
Datum: jaarlijks in mei
Kosten: 150 euro
Locatie: OLVG locatie Oost, Amsterdam
Aanmelding: via MailCursus-beeldvorming@olvg.nl, bovendien ontvangen alle AIOS automatisch een uitnodiging per e-mail