COVID-19 epidemie en bijeenkomsten met medisch specialisten/AIOS

13 maart 2020

Het bestuur van de NVOG adviseert analoog aan de berichtgeving van de FMS om bijeenkomsten waar medisch specialisten en AIOS bij betrokken zijn, zoveel mogelijk via videoverbinding te laten plaatsvinden (https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/covid-19-federatie-raadt-bijeenkomsten-af). Dit om de kans op transmissie van het virus te verkleinen en kwetsbare patiënten en zorgpersoneel te beschermen. Daarnaast willen we bijdragen aan het waarborgen van de continuïteit van zorg, ook in de nabije toekomst, anticiperend op een mogelijke verergering van de COVID-19 epidemie.

FMS-bijeenkomsten
FMS-bijeenkomsten van raden, commissies of werkgroepen zullen vanaf nu door middel van een videoverbinding worden gehouden. Dit besluit omvat ook de bijeenkomsten georganiseerd door het Kennisinstituut en geldt in ieder geval tot en met vrijdag 10 april 2020.

NVOG-bijeenkomsten
De Thema-ALV van 25 maart a.s. over opleiden is geannuleerd.
De Voortgangstoets van 20 maart a.s. voor AIOS wordt uitgesteld.
De Themamiddag van de Koepel Opleiding van 3 april a.s. is geannuleerd.
Commissies en werkgroepen wordt aangeraden om bijeenkomsten/vergaderingen waar mogelijk via videoverbinding te laten plaatsvinden.
Het 57e Gynaecongres-Pijlerdagen op 28 en 29 mei a.s. gaat vooralsnog gewoon door.

COVID-19 en zwangerschap
Op deze website staat inmiddels een bericht over ‘COVID-19 en zwangerschap voor hulpverleners’ (https://www.nvog.nl/actueel/covid-19-en-zwangerschap-voor-hulpverleners/). Dit standpunt is samen met de KNOV, NVK en het RIVM opgesteld.

Het spreekt voor zich dat wij als bestuur de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en we je van nieuwe berichtgeving zullen voorzien als de maatregelen aangepast moeten worden.

Veel sterkte de komende tijd!

Jan van Lith
Namens het NVOG-bestuur

Specifiek zoeken?