CONTESSA/NEOCON-F

Neoadjuvante chemotherapie bij FIGO 2018 stadium IB2 cervixcarcinoom

Cervixcarcinoom treft regelmatig jonge vrouwen met een kinderwens. Bij laagstadium cervixcarcinoom kan vaak een fertiliteitsparende behandeling aangeboden worden. Echter, hoe radicaler de resectie van de cervix en parametria, hoe kleiner de kans op zwangerschap en hoe groter de kans op vroeggeboorte. Om te onderzoeken of een minder radicale oncologische resectie mogelijk is om obstetrische uitkomsten in de toekomst te verbeteren, worden vrouwen met FIGO 2018 stadium IB2 cervixcarcinoom (>2 cm – ≤4 cm) cervixcarcinoom en kinderwens in de CONTESSA/NEOCON studie voorbehandeld met chemotherapie. Bij voldoende respons kan er dan in plaats van een abdominale radicale trachelectomie, een conisatie of portio amputatie verricht worden.

Voor de CONTESSA/NEOCON-F komen vrouwen jonger dan 40 jaar in aanmerking die gediagnosticeerd zijn met een FIGO 2018 stadium IB2 cervixcarcinoom en die een kinderwens hebben. De diagnose bij deze vrouwen wordt gesteld op basis van een biopt in plaats van een LLETZ en de tumorgrootte moet bij aanvang van de behandeling >2 cm en ≤4 cm zijn. Voordat vrouwen kunnen deelnemen, zullen zij eerst een volledige lymfadenectomie moeten ondergaan om de aanwezigheid van lymfekliermetastasen uit te sluiten. Als vrouwen voldoen aan de inclusiecriteria, zullen zij worden behandeld met drie cycli neoadjuvante chemotherapie gedurende negen weken. Vervolgens wordt de tumor respons geëvalueerd op basis van een MRI scan en colposcopie. Indien de tumor kleiner dan 2 cm is geworden, wordt een beperkte fertiliteitssparende operatie (een conisatie of portio amputatie) verricht, waarbij het parametrium niet wordt verwijderd. Door het parametrium niet te verwijderen, wordt verwacht dat de kans op zwangerschap verbetert. Indien de tumor groter blijft dan 2 cm, zal de behandelend arts de vervolgbehandeling bepalen, die (vrijwel altijd) niet fertiliteitssparend zal zijn. Alle studiedeelneemsters worden drie jaar vervolgd.

De primaire uitkomstmaat van dit onderzoek is het percentage vrouwen, die een fertiliteitssparende behandeling met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door een beperkte, fertilteitssparende operatie krijgt. Daarnaast worden natuurlijk ook de oncologische uitkomsten, zoals het recidiefpercentage, geëvalueerd. Om de oncologische veiligheid te garanderen, zal de studie worden gestaakt indien er meer dan 10% recidieven optreden.

Trots kunnen wij u melden dat de CONTESSA/NEOCON-F studie het afgelopen jaar door heel Nederland is geopend en dat de eerste patiënten in Nederland al succesvol hun behandeling hebben doorlopen. De volgende centra doen mee: Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam Universitair Medische Centra, Catharina Ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Radboudumc, en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Als u een geschikte kandidaat voor de studie ziet, kunt u altijd met ons overleggen (onze contactgegevens staan hieronder).

Contact:
Nienke van Trommel, gynaecoloog Antoni van Leeuwenhoek
Mirte Schaafsma, arts-onderzoeker Antoni van Leeuwenhoek
E: CONTESSA.NEOCON@nki.nl
T: 020-5124036