Commissie wetenschappelijk onderzoek

 De leden van de NVOG pijler oncologie hebben, ter autorisatie, een notitie ontvangen over de oprichting van een commissie wetenschappelijk onderzoek. De autorisatiefase loopt tot 8 maart 2022.

Binnen de gynaecologische oncologie in Nederland zijn er verschillende partijen en groepen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek. De commissie wetenschappelijke onderzoek heeft als doel om voor de gynaecologische oncologie afstemming te bewerkstelligen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, daarbij het voorgenomen onderzoek op relevantie en haalbaarheid te toetsen en zoveel mogelijk doublures te voorkomen. De commissie heeft een coördinerende en adviserende rol.

De samenstelling, taken en werkwijzen zijn terug te vinden in de Notitie.