BBC-berichtgeving in tijden van COVID-19

8 mei 2020

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 10 april 2020).

Zorggegevens delen in tijden van Corona – VIPP Babyconnect/Carecodex
De bestrijding van het Coronavirus legt een grote druk op de gezondheidszorg, ook op de geboortezorg. Het is een urgente situatie die veel zorgverleners en hun cliënten raakt. Doordat zorg wordt uitgesteld of verplaatst naar andere locaties bestaat het risico dat zorggegevens niet altijd beschikbaar zijn daar waar de cliënt zich op dat moment bevindt.
Carecodex heeft in overleg met diverse partijen uit de geboortezorg gekeken wat nodig is om op een veilige, verantwoorde en gebruikersvriendelijke wijze dit probleem op te lossen.
Het resultaat is dat zorgverleners vanaf nu de benodigde zorggegevens kunnen delen via het tijdelijke uitwisselingsplatform https://carecodex.ezorg.nl. Het platform wordt beschikbaar gesteld zonder zakelijke verplichtingen en is direct na registratie beschikbaar. Vanzelfsprekend voldoet het aan alle wettelijke eisen, waaronder goede autorisatie en authenticatie.
Zorgverleners die vanwege de Coronacrisis gebruik willen maken van het uitwisselingsplatform kunnen contact opnemen via https://carecodex.ezorg.nl en telefonisch 085-301 54 19. Zie voor meer informatie ook dit Nieuwsbericht uitwisselingsplatform Carecodex.ezorg.nl_3 april 2020.

Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de medisch-specialistische zorg in verband met het Corona-virus
De NZa heeft aanvullende informatie geplaatst op de website over o.a. het f-2-f consult. Voor meer informatie en updates zie de website van de NZa: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg.

COVID-19 term in diagnosethesaurus DHD
Omdat binnen ziekenhuizen en bij RIVM behoefte is aan (actuele) informatie over Coronavirus infectie COVID-19 heeft zaterdag 14 maart afstemming plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het CMIO-netwerk en vertegenwoordigers van DHD.
Naar aanleiding hiervan is besloten om in een spoeduitlevering van de diagnosethesaurus een algemene voorkeursterm COVID-19 (met als synoniem SARS-CoV-2) op te nemen. Hiermee kan informatie lokaal eenvoudig(er) uit het EPD worden opgevraagd ten behoeve van aanlevering aan RIVM en mogelijk ook ten behoeve van interne informatiebehoeftes.
Deze spoeduitlevering van de diagnosethesaurus wordt begin deze week verwacht. Hieraan gekoppeld wordt er door DHD nog aanvullende berichtgeving opgesteld met enkele uitgangspunten voor het inrichten van de lokale registratie van deze term ten bate van landelijk uniforme en actuele aanlevering van gegevens.
De COVID-19 term wordt door DHD niet gekoppeld aan een DBC, maar wel aan een specifieke ICD10 code. Door deze toevoeging wordt het mogelijk om in een ziekenhuis snel een bevestigde COVID-19 besmetting te registreren en uit het EPD op te vragen.

Hiernaast waren ten behoeve van interne geneeskunde, kindergeneeskunde al twee specifieke termen toegevoegd die wél afleiden naar een DBC (93408 – acute respiratoire aandoening door 2019 novel coronavirus’, met ICD-10 code U07.1 en 93409 – verdenking op acute respiratoire aandoening door 2019 novel coronavirus’, met ICD-10 code Z03.8). Mogelijk volgt vanuit DHD op een later moment een bredere uitvraag onder wetenschappelijke verenigingen voor koppeling van specifieke termen aan DBC-code.

Handreiking registraties en informatievoorziening COVID-19 met diagnosethesaurus 17032020

Stuur voor vragen en/of opmerkingen/aanvullingen een mail naar bbc@nvog.nl.

Specifiek zoeken?