Online bijeenkomst Ontwikkelingen Trailbureau – Consortium 3.0

Datum: 6 november 2023
Locatie: Online

Onlangs deelden wij via de nieuwsbrief dat er veranderingen komen ten aanzien van het huidige Trialbureau Zorgevaluatie Nederland (het Trialbureau). De huidige samenwerking met het Trialbureau wordt afgebouwd. Het Trailbureau blijft lopende studies ondersteunen en begeleiden tot deze zijn afgerond.

Het NVOG-bestuur heeft een consultancybureau ingeschakeld om verschillende scenario’s te onderzoeken voor de toekomstige ondersteuning van zorgevaluatiestudies en het onderhoud van het Consortium. Het resultaat is een scenariorapport.

We nodigen je graag uit om de resultaten hiervan te delen en te bespreken tijdens een online bijeenkomst op maandag 6 november van 19.00 uur – 20.00 uur. Aanmelden kan door te mailen naar  wetenschap@nvog.nl.

Specifiek zoeken?