BBC kwartaalbijeenkomst NZa DBC-release

Datum: 13 december 2023

Op 13 december vindt de jaarlijkse BBC NZa DBC-release decemberbijeenkomst plaats . Tijdens de online bijeenkomst worden de recente veranderingen en updates in de NZa DBC-release besproken.
Daarnaast wordt er een update geven over verschillende relevante zaken, waaronder aanpassingen met betrekking tot de 45-minuten norm en duurzame inzetbaarheid van gynaecologen.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 – 21.00 uur en is online. Deelnemen aan de BBC ‘DBC-release’ kan via deze link.

Specifiek zoeken?