Advies Gezondheidsraad – Griepvaccinatie voor alle zwangere vrouwen vanaf 22 weken

20 september 2021

De Gezondheidsraad heeft op 20 september 2021 het advies uitgebracht aan het ministerie van VWS om o.a. alle zwangere vrouwen vanaf 22 weken toe te voegen aan het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Dit was reeds van toepassing op zwangere vrouwen met onderliggende ziekten, zoals diabetes of hart- en longziekten.

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat de nieuwe doelgroepen in het advies, waaronder de zwangere vrouwen vanaf 22 weken, in 2021 kosteloos de griepprik mogen halen. Zij mogen hiervoor tussen 1 oktober en 1 november 2021 zelf een afspraak maken bij hun huisarts. Het ministerie van VWS besluit later of het advies van de Gezondheidsraad definitief wordt overgenomen. Wanneer hiertoe wordt overgegaan, zal vanuit het RIVM met betrokken beroepsgroepen de implementatie hiervan nader worden besproken.

Op de website van de Gezondheidsraad staat nadere informatie. Als zwangeren vragen hebben, kun je ze wijzen op de cliëntinformatie van het RIVM.

Specifiek zoeken?