Speerpunten NVOG

Geplaatst op 15 januari 2018

Het bestuur van de NVOG heeft een aantal jaren geleden de volgende missie omarmd:

‘De beste zorg voor vrouwen in elke levensfase tot leven brengen’

Vanuit deze missie zijn drie speerpunten gekozen, die deels in voorgaande jaren in gang zijn gezet en waar in 2018 de volle vaart achter wordt gezet:

  1. Implementatie kwaliteitscirkel. Van kennislacune naar succesvolle zorgimplementatie.
  2. Focus op patiëntparticipatie.
  3. De toekomst van de zorg en de rol van de gynaecoloog.

Meer actueel