Publicatie rapport ‘Zinnige Zorg Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’

Geplaatst op 25 oktober 2019

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) brengt het rapport ‘Zinnige Zorg Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’ uit in het kader van Zinnige Zorg, het programma voor systematische doorlichtingen van het verzekerde pakket. Dit rapport is door de Raad van Bestuur van ZIN vastgesteld op 24-9-2019 en is door ZIN aan minister Bruins verzonden. De NVOG is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit rapport. Binnenkort vindt een ZIN-startbijeenkomst t.b.v. implementatie plaats. Hieraan zal de NVOG tevens deelnemen. Op dit moment wordt de richtlijn Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN), AIS en VAIN gereviseerd.

Achtergrondinformatie

Het verbetersignalement beschrijft op welke punten de zorg voor vrouwen met cervicale intra-epitheliale dysplasie (CIN) beter kan. In Nederland leveren professionals al goede zorg op het gebied van CIN. Samen met relevante partijen heeft ZIN vastgesteld dat de zorg op een aantal punten toch verbeterd kan worden. In hoofdstuk 4 van het verbetersignalement vindt je een overzicht van de gezamenlijk overeengekomen verbeterafspraken, met daarbij per verbetering welke partij de regie heeft bij de uitvoering.

Op 24 juni 2019 is het concept-verbetersignalement ter consultatie naar de betrokken wetenschappelijke verenigingen, zoals de NVOG, en de andere betrokken partijen verstuurd. In bijlage C van het verbetersignalement vindt je een overzicht van de reacties op het conceptrapport en hoe ZIN daarmee is omgegaan.

 

 

Meer actueel